De wijzigingen houden onder meer in dat financieringskosten (bijvoorbeeld fietsleningen), garagekosten en niet-verplichte uitrustingskosten die de veiligheid en de zichtbaarheid verhogen (bijvoorbeeld fluovestje of fietshelm), worden opgenomen in de categorie "zachte mobiliteit". Daarnaast komt er ook een nieuwe subcategorie voor elektrisch aangedreven mobiliteitshulpmiddelen. Voor het openbaar vervoer zullen voortaan ook abonnementen voor verplaatsingen voor gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen, mee in rekening kunnen worden genomen. De nieuwe versie van het mobiliteitsbudget voorziet ook in de vergroting van het toepassingsgebied tot een straal van 10 kilometer rondom de gebruikelijke arbeidsplaats voor het in aanmerking nemen van de huisvestingskosten en de kapitaalaflossing van hypothecaire leningen. Ten slotte worden er limieten gezet op het mobiliteitsbudget. Het minimum ligt op 3.000 euro, terwijl de maximumgrens op 16.000 euro wordt gelegd. (Belga)

De wijzigingen houden onder meer in dat financieringskosten (bijvoorbeeld fietsleningen), garagekosten en niet-verplichte uitrustingskosten die de veiligheid en de zichtbaarheid verhogen (bijvoorbeeld fluovestje of fietshelm), worden opgenomen in de categorie "zachte mobiliteit". Daarnaast komt er ook een nieuwe subcategorie voor elektrisch aangedreven mobiliteitshulpmiddelen. Voor het openbaar vervoer zullen voortaan ook abonnementen voor verplaatsingen voor gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen, mee in rekening kunnen worden genomen. De nieuwe versie van het mobiliteitsbudget voorziet ook in de vergroting van het toepassingsgebied tot een straal van 10 kilometer rondom de gebruikelijke arbeidsplaats voor het in aanmerking nemen van de huisvestingskosten en de kapitaalaflossing van hypothecaire leningen. Ten slotte worden er limieten gezet op het mobiliteitsbudget. Het minimum ligt op 3.000 euro, terwijl de maximumgrens op 16.000 euro wordt gelegd. (Belga)