In 2022 bedraagt de premie 225 euro per kilowattuur voor de eerste 4 kWh, 187,5 euro per kWh voor 4 tot 6 kWh en 150 euro per kWh voor 6 tot 9 kWh werkelijke capaciteit van het batterijsysteem. Vanaf 9 kWh is er geen bijkomend bedrag meer. De premie kan voortaan maximaal 1.725 euro bedragen en maximaal 40 procent van de factuur, inclusief btw. De komende jaren wordt het premiebedrag verder afgebouwd, en vanaf 2025 wordt ze afgeschaft. Om nog in aanmerking te komen voor de premie met de bedragen die in 2021 gelden, moet de thuisbatterij geplaatst en gekeurd zijn in 2021, moet er een digitale meter aanwezig zijn in 2021 én moet de premie nog in 2021 aangevraagd worden. Producenten, invoerders en installateurs die thuisbatterijen invoeren die gekoppeld zijn aan een decentrale energieproductie-installatie voor elektriciteit en aangesloten zijn bij Bebat, betalen vanaf 1 januari 2022 een milieubijdrage wanneer ze deze batterijen verkopen of verhuren op de Belgische markt. De bijdrage geldt alleen voor thuisbatterijen die na 1 januari 2022 op de markt zijn gebracht en bedraagt 2,39 euro/kg voor thuisbatterijen op basis van lithium-ion en 1,27 euro/kg voor thuisbatterijen op basis van zoutwater. Met de bijdrage is de gratis terugname en recyclage van thuisbatterijen op het einde van hun levensduur voor klanten verzekerd. (Belga)

In 2022 bedraagt de premie 225 euro per kilowattuur voor de eerste 4 kWh, 187,5 euro per kWh voor 4 tot 6 kWh en 150 euro per kWh voor 6 tot 9 kWh werkelijke capaciteit van het batterijsysteem. Vanaf 9 kWh is er geen bijkomend bedrag meer. De premie kan voortaan maximaal 1.725 euro bedragen en maximaal 40 procent van de factuur, inclusief btw. De komende jaren wordt het premiebedrag verder afgebouwd, en vanaf 2025 wordt ze afgeschaft. Om nog in aanmerking te komen voor de premie met de bedragen die in 2021 gelden, moet de thuisbatterij geplaatst en gekeurd zijn in 2021, moet er een digitale meter aanwezig zijn in 2021 én moet de premie nog in 2021 aangevraagd worden. Producenten, invoerders en installateurs die thuisbatterijen invoeren die gekoppeld zijn aan een decentrale energieproductie-installatie voor elektriciteit en aangesloten zijn bij Bebat, betalen vanaf 1 januari 2022 een milieubijdrage wanneer ze deze batterijen verkopen of verhuren op de Belgische markt. De bijdrage geldt alleen voor thuisbatterijen die na 1 januari 2022 op de markt zijn gebracht en bedraagt 2,39 euro/kg voor thuisbatterijen op basis van lithium-ion en 1,27 euro/kg voor thuisbatterijen op basis van zoutwater. Met de bijdrage is de gratis terugname en recyclage van thuisbatterijen op het einde van hun levensduur voor klanten verzekerd. (Belga)