Met het complement wil minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) een anomalie rechtzetten, nadat bleek dat het nieuwe claissificatiesysteem IFIC de specialisatie van bepaalde verpleegkundigen niet of onvoldoende valoriseerde. "En dat terwijl de kwestie van de specialisaties zich onder meer voordoet in de spoed- en intensieve zorgendiensten en deze diensten net een sleutelrol vervullen tijdens deze pandemie", zegt zijn kabinet. Het specialisatiecomplement voor de verpleegkundigen met een erkende specialisatie zou de vorm van een forfaitair bedrag krijgen waarmee de erkende specialisaties opnieuw gevaloriseerd worden. Het gaat om 2.500 euro bruto extra op jaarbasis voor de gespecialiseerde verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel en 833 euro bruto extra op jaarbasis voor de gespecialiseerde verpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid. Het forfaitair bedrag wordt toegekend vanaf 1 januari 2022, maar de maatregel zal nog niet onmiddellijk voelbaar zijn. De toekenning zal met terugwerkende kracht gebeuren omdat de technische uitwerking ervan een aantal maanden zal vergen. (Belga)

Met het complement wil minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) een anomalie rechtzetten, nadat bleek dat het nieuwe claissificatiesysteem IFIC de specialisatie van bepaalde verpleegkundigen niet of onvoldoende valoriseerde. "En dat terwijl de kwestie van de specialisaties zich onder meer voordoet in de spoed- en intensieve zorgendiensten en deze diensten net een sleutelrol vervullen tijdens deze pandemie", zegt zijn kabinet. Het specialisatiecomplement voor de verpleegkundigen met een erkende specialisatie zou de vorm van een forfaitair bedrag krijgen waarmee de erkende specialisaties opnieuw gevaloriseerd worden. Het gaat om 2.500 euro bruto extra op jaarbasis voor de gespecialiseerde verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel en 833 euro bruto extra op jaarbasis voor de gespecialiseerde verpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid. Het forfaitair bedrag wordt toegekend vanaf 1 januari 2022, maar de maatregel zal nog niet onmiddellijk voelbaar zijn. De toekenning zal met terugwerkende kracht gebeuren omdat de technische uitwerking ervan een aantal maanden zal vergen. (Belga)