Het nieuwe systeem zal op twee pijlers gebaseerd zijn. Ten eerste een tijdelijke crisismaatregel voor zelfstandigen die hun activiteit volledig moeten stopzetten als gevolg van gezondheidsmaatregelen. Ook voor starters is deze pijler rechtstreeks toegankelijk, zonder enige voorwaarde van eerder betaalde bijdragen. Het is de bedoeling dat deze pijler op 1 februari in werking treedt. Voor de maand januari 2021 wordt het dubbele overbruggingsrecht verlengd. De tweede pijler zou al op 1 januari in werking moeten treden. Het gaat om een tijdelijke ondersteuningsmaatregel voor zelfstandigen die als gevolg van de crisis geconfronteerd worden met een vermindering van hun economische rentabiliteit en dus een aanzienlijk inkomstenverlies. Begunstigden moeten hier wel aan een aantal specifieke voorwaarden met betrekking tot hun inkomensverlies voldoen. Volgens Clarinval zal de tweede pijler het mogelijk maken om steun te verlenen aan zelfstandigen die tot nu niet konden genieten van het crisis-overbruggingsrecht of van het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart, omdat de activiteiten in hun sector niet onderbroken moesten worden of omdat ze niet afhankelijk waren van een sector die zijn activiteiten moest onderbreken. "Het gaat bijvoorbeeld om de vrije beroepen, die in ons land ongeveer 360.000 zelfstandigen vertegenwoordigen", zegt Clarinval. (Belga)

Het nieuwe systeem zal op twee pijlers gebaseerd zijn. Ten eerste een tijdelijke crisismaatregel voor zelfstandigen die hun activiteit volledig moeten stopzetten als gevolg van gezondheidsmaatregelen. Ook voor starters is deze pijler rechtstreeks toegankelijk, zonder enige voorwaarde van eerder betaalde bijdragen. Het is de bedoeling dat deze pijler op 1 februari in werking treedt. Voor de maand januari 2021 wordt het dubbele overbruggingsrecht verlengd. De tweede pijler zou al op 1 januari in werking moeten treden. Het gaat om een tijdelijke ondersteuningsmaatregel voor zelfstandigen die als gevolg van de crisis geconfronteerd worden met een vermindering van hun economische rentabiliteit en dus een aanzienlijk inkomstenverlies. Begunstigden moeten hier wel aan een aantal specifieke voorwaarden met betrekking tot hun inkomensverlies voldoen. Volgens Clarinval zal de tweede pijler het mogelijk maken om steun te verlenen aan zelfstandigen die tot nu niet konden genieten van het crisis-overbruggingsrecht of van het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart, omdat de activiteiten in hun sector niet onderbroken moesten worden of omdat ze niet afhankelijk waren van een sector die zijn activiteiten moest onderbreken. "Het gaat bijvoorbeeld om de vrije beroepen, die in ons land ongeveer 360.000 zelfstandigen vertegenwoordigen", zegt Clarinval. (Belga)