De suikertaks is een van die taksen die het systeem moet helpen financieren. In 2016 moet hij al 50 miljoen euro opbrengen voor de staatskas. De maatregel om op esthetische chirurgie btw in te voeren, past ook binnen de taxshift. Op dergelijke ingrepen staat voortaan een btw-tarief van 21 pct. Voor therapeutische chirurgie is nog altijd geen btw verschuldigd. Voor bedrijven bestaat de belangrijkste maatregel erin dat voor de aanwerving van een eerste werknemer een levenslange vrijstelling geldt op de sociale werkgeversbijdragen voor dat personeelslid. De maatregel geldt voor aanwervingen tussen 2016 en eind 2020. De al bestaande voordelen voor de eerste vijf aanwervingen worden zo verschoven naar de tweede tot en met zesde aanwerving. Volgens minister van Middenstand Willy Borsus kan de maatregel betrekking hebben op de ruim 650.000 btw-plichtigen die momenteel alleen werken. In totaal gaat het om een bedrag van zowat 7,2 miljard euro, waarvan 4,45 miljard moet zorgen voor meer koopkracht en 2,9 miljard de competitiviteit van onze bedrijven moet aanzwengelen. Behalve de suikertaks en de taks op esthetische chirurgie moet de taxshift ook gefinancierd worden door een stijging op intresten uit obligaties en dividenden, komt er een taks op fiscale constructies in het buitenland en een speculatietaks. Ook de accijnzen op diesel, alcohol en tabak stijgen. Een nieuw systeem van fiscale regularisatie, de strijd tegen fiscale fraude en bijkomende hervormingen bij de overheid moeten de operatie verder rond maken. (Belga)

De suikertaks is een van die taksen die het systeem moet helpen financieren. In 2016 moet hij al 50 miljoen euro opbrengen voor de staatskas. De maatregel om op esthetische chirurgie btw in te voeren, past ook binnen de taxshift. Op dergelijke ingrepen staat voortaan een btw-tarief van 21 pct. Voor therapeutische chirurgie is nog altijd geen btw verschuldigd. Voor bedrijven bestaat de belangrijkste maatregel erin dat voor de aanwerving van een eerste werknemer een levenslange vrijstelling geldt op de sociale werkgeversbijdragen voor dat personeelslid. De maatregel geldt voor aanwervingen tussen 2016 en eind 2020. De al bestaande voordelen voor de eerste vijf aanwervingen worden zo verschoven naar de tweede tot en met zesde aanwerving. Volgens minister van Middenstand Willy Borsus kan de maatregel betrekking hebben op de ruim 650.000 btw-plichtigen die momenteel alleen werken. In totaal gaat het om een bedrag van zowat 7,2 miljard euro, waarvan 4,45 miljard moet zorgen voor meer koopkracht en 2,9 miljard de competitiviteit van onze bedrijven moet aanzwengelen. Behalve de suikertaks en de taks op esthetische chirurgie moet de taxshift ook gefinancierd worden door een stijging op intresten uit obligaties en dividenden, komt er een taks op fiscale constructies in het buitenland en een speculatietaks. Ook de accijnzen op diesel, alcohol en tabak stijgen. Een nieuw systeem van fiscale regularisatie, de strijd tegen fiscale fraude en bijkomende hervormingen bij de overheid moeten de operatie verder rond maken. (Belga)