"Cash for cars", ook wel mobiliteitsvergoeding genoemd, liet werknemers toe hun bedrijfswagen in te ruilen voor meer loon, met dezelfde fiscale en sociale voordelen als de bedrijfswagen. Met die wet uit 2018 wou de toenmalige regering van premier Charles Michel de files aanpakken en werknemers aansporen om te kiezen voor meer milieuvriendelijke vervoermiddelen. De vakbonden ACV en ABVV en drie klimaatorganisaties waren in 2019 naar het Grondwettelijk Hof getrokken om de wet aan te vechten. Volgens de organisaties was er geen aantoonbaar verband tussen de maatregel en de milieudoelstellingen en was de uitwerking discriminerend ten aanzien van werknemers die geen bedrijfswagen ter beschikking hebben. Het Grondwettelijk Hof vernietigde de wet omdat zowel het opzet als sommige aspecten van de uitvoering "problematisch waren in het licht van de grondwettelijke beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie". (Belga)

"Cash for cars", ook wel mobiliteitsvergoeding genoemd, liet werknemers toe hun bedrijfswagen in te ruilen voor meer loon, met dezelfde fiscale en sociale voordelen als de bedrijfswagen. Met die wet uit 2018 wou de toenmalige regering van premier Charles Michel de files aanpakken en werknemers aansporen om te kiezen voor meer milieuvriendelijke vervoermiddelen. De vakbonden ACV en ABVV en drie klimaatorganisaties waren in 2019 naar het Grondwettelijk Hof getrokken om de wet aan te vechten. Volgens de organisaties was er geen aantoonbaar verband tussen de maatregel en de milieudoelstellingen en was de uitwerking discriminerend ten aanzien van werknemers die geen bedrijfswagen ter beschikking hebben. Het Grondwettelijk Hof vernietigde de wet omdat zowel het opzet als sommige aspecten van de uitvoering "problematisch waren in het licht van de grondwettelijke beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie". (Belga)