Wie van zijn werkgever of vennootschap een bedrijfswagen krijgt en die wagen ook voor het woon-werkverkeer en privéverplaatsingen mag gebruiken, wordt op dat voordeel belast. De belasting wordt niet berekend op het werkelijke voordeel, maar op een forfait: het voordeel van alle aard. Een van de elementen in die berekeningsformule is de CO2-uitstoot. Concreet gebeurt dat door de uitstoot van de bedrijfswagen te vergelijken met de gemiddelde uitstoot van de nieuw ingeschreven wagens. Omdat de wagens klimaatvriendelijker zijn geworden, daalt nu dus ook die "referentie-CO2-uitstoot", zo blijkt uit cijfers van de FOD Financiën. Voor diesels gaat dat cijfer van 91 naar 84 gram CO 2 per kilometer, voor benzinewagens van 111 naar 102 gram. Dat betekent dat de bestuurders van een bedrijfsvoertuig het belastbaar voordeel zien stijgen, waardoor ze dus meer belastingen moeten betalen. De hoogte van het belastbaar voordeel hangt daarnaast ook af van de cataloguswaarde en de leeftijd van het voertuig. (Belga)

Wie van zijn werkgever of vennootschap een bedrijfswagen krijgt en die wagen ook voor het woon-werkverkeer en privéverplaatsingen mag gebruiken, wordt op dat voordeel belast. De belasting wordt niet berekend op het werkelijke voordeel, maar op een forfait: het voordeel van alle aard. Een van de elementen in die berekeningsformule is de CO2-uitstoot. Concreet gebeurt dat door de uitstoot van de bedrijfswagen te vergelijken met de gemiddelde uitstoot van de nieuw ingeschreven wagens. Omdat de wagens klimaatvriendelijker zijn geworden, daalt nu dus ook die "referentie-CO2-uitstoot", zo blijkt uit cijfers van de FOD Financiën. Voor diesels gaat dat cijfer van 91 naar 84 gram CO 2 per kilometer, voor benzinewagens van 111 naar 102 gram. Dat betekent dat de bestuurders van een bedrijfsvoertuig het belastbaar voordeel zien stijgen, waardoor ze dus meer belastingen moeten betalen. De hoogte van het belastbaar voordeel hangt daarnaast ook af van de cataloguswaarde en de leeftijd van het voertuig. (Belga)