Sinds 1 december 2017 kunnen werknemers, ambtenaren of zelfstandigen hun studiejaren gelijkstellen aan gewerkte jaren. Ze betalen hiervoor een forfaitair bedrag, gelijk aan 1.560 euro per jaar, als de studiejaren werden afgekocht binnen de 10 jaar na het afstuderen. Wie zijn diploma meer dan 10 jaar geleden haalde, kon de studiejaren aan hetzelfde tarief afkopen door een tijdelijk gunstregime, maar dat loopt op 30 november af. Vanaf 1 december 2020 geldt dan ook een nieuw regime voor het afkopen van studiejaren. Het simpelweg betalen van een forfait is niet langer aan de orde. De prijs die men moet betalen wordt dan berekend aan de hand van een complexe formule, die rekening houdt met sterftecijfers en de interestvoet. De prijs stijgt wel als de studentenperiode verder terug in de tijd ligt. Met andere woorden: hoe langer men wacht, hoe duurder het wordt. Mogelijk loopt de afkoopprijs per jaar hierdoor zelfs op tot 6.000 euro. Toekomstige gepensioneerden die hun studiejaren willen laten meetellen voor de berekening van hun wettelijk pensioen, kunnen die afkopen. Op die manier worden de studiejaren beschouwd als 'gewerkte dagen' en zal het wettelijk pensioen meestal hoger liggen. Op de website www.mypension.be kun je het bedrag zien dat je moet betalen om je studieperiodes af te kopen. Je kunt er ook het bedrag zien dat het afkopen van je studiejaren zal opleveren. (Belga)

Sinds 1 december 2017 kunnen werknemers, ambtenaren of zelfstandigen hun studiejaren gelijkstellen aan gewerkte jaren. Ze betalen hiervoor een forfaitair bedrag, gelijk aan 1.560 euro per jaar, als de studiejaren werden afgekocht binnen de 10 jaar na het afstuderen. Wie zijn diploma meer dan 10 jaar geleden haalde, kon de studiejaren aan hetzelfde tarief afkopen door een tijdelijk gunstregime, maar dat loopt op 30 november af. Vanaf 1 december 2020 geldt dan ook een nieuw regime voor het afkopen van studiejaren. Het simpelweg betalen van een forfait is niet langer aan de orde. De prijs die men moet betalen wordt dan berekend aan de hand van een complexe formule, die rekening houdt met sterftecijfers en de interestvoet. De prijs stijgt wel als de studentenperiode verder terug in de tijd ligt. Met andere woorden: hoe langer men wacht, hoe duurder het wordt. Mogelijk loopt de afkoopprijs per jaar hierdoor zelfs op tot 6.000 euro. Toekomstige gepensioneerden die hun studiejaren willen laten meetellen voor de berekening van hun wettelijk pensioen, kunnen die afkopen. Op die manier worden de studiejaren beschouwd als 'gewerkte dagen' en zal het wettelijk pensioen meestal hoger liggen. Op de website www.mypension.be kun je het bedrag zien dat je moet betalen om je studieperiodes af te kopen. Je kunt er ook het bedrag zien dat het afkopen van je studiejaren zal opleveren. (Belga)