Na de nieuwe wet op de pleziervaart, die intussen twee jaar oud is, kwam er ook een unieke registratiebrief. Die kwam in de plaats van de vlaggenbrieven op zee en immatriculatiedocumenten op de binnenwateren. Door de aanvraagprocedure te vereenvoudigen en volledig te digitaliseren, kunnen extra kosten worden bespaard. Bovendien zal het aantal aanvragen verminderen. De nieuwe wet schrijft immers een band met België voor om een plezievaartuig onder Belgische vlag te kunnen inschrijven. Dat zal het aantal buitenlandse - "vaak dubieuze" - aanvragen doen dalen, net als de werklast, verwacht De Backer. Vanaf 1 april zal de retributie voor vaartuigen van de kleinzeilerij dalen naar 30 euro. Die voor de overige vaartuigen zal 50 euro bedragen. Voordien was dat nog 150 euro. De handelaars in pleziervaartuigen kunnen vanaf maart handelaarsplaten aanvragen voor proefvaarten of demonstratievaarten. De prijs bedraagt 150 euro per plaat en 75 euro per verlenging. (Belga)

Na de nieuwe wet op de pleziervaart, die intussen twee jaar oud is, kwam er ook een unieke registratiebrief. Die kwam in de plaats van de vlaggenbrieven op zee en immatriculatiedocumenten op de binnenwateren. Door de aanvraagprocedure te vereenvoudigen en volledig te digitaliseren, kunnen extra kosten worden bespaard. Bovendien zal het aantal aanvragen verminderen. De nieuwe wet schrijft immers een band met België voor om een plezievaartuig onder Belgische vlag te kunnen inschrijven. Dat zal het aantal buitenlandse - "vaak dubieuze" - aanvragen doen dalen, net als de werklast, verwacht De Backer. Vanaf 1 april zal de retributie voor vaartuigen van de kleinzeilerij dalen naar 30 euro. Die voor de overige vaartuigen zal 50 euro bedragen. Voordien was dat nog 150 euro. De handelaars in pleziervaartuigen kunnen vanaf maart handelaarsplaten aanvragen voor proefvaarten of demonstratievaarten. De prijs bedraagt 150 euro per plaat en 75 euro per verlenging. (Belga)