Op 1 april worden medicijnen een stuk goedkoper, maar de identiteitsbewijzen duurder. Daarnaast wordt het minimumgezinspensioen van zelfstandiges gelijkgeschakeld met dat van werknemers en moeten leurders hun leurderskaart vervangen door een elektronisch exemplaar. Helft van medicijnen wordt fors goedkoper

De helft van alle geneesmiddelen in de apotheek wordt vanaf 1 april goedkoper. Alles samen drukt de regering de prijs van 2.500 medicamenten. "Dat is de enige manier om ze voor iedereen toegankelijk te houden", zegt minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) in Het Nieuwsblad en De Standaard.

De 2.500 medicamenten dalen aanzienlijk in prijs. Het verschil kan oplopen tot 50, 60 en zelfs 70 procent (voor de virusremmer Aciclovir EG). Het gaat om zowat alle klassen. Er zitten chronische behandelingen voor diabetes, cholesterol, hoge bloeddruk, astma of osteoporose bij, maar ook veel vaccins, de anticonceptiepil en verschillende soorten antibiotica.

Voor de patiënten zullen de nieuwe prijzen een totale besparing van om en bij de 10 miljoen euro opleveren. Maar ook de overheid, die een bepaald percentage van de prijzen terugstort aan de patiënt, doet er haar voordeel mee. Onkelinx schat de meeropbrengst voor de sociale zekerheid op 89 miljoen euro.

Ook prijs generieke geneesmiddelen daalt

Generieke geneesmiddelen worden op 1 april gemiddeld zo'n 3,2 procent goedkoper. Daarmee zet de prijsdaling van deze geneesmiddelen zich verder door. Voor niet-generieke geneesmiddelen komt er eveneens een, door de regering aan de farmaceutische sector opgelegde, daling.

Bovenop de daling van 1 april zullen op 1 mei bepaalde groepen van generieke geneesmiddelen, zoals de antidepressiva en de bloeddrukverlagers, nogmaals in prijs verlagen, waardoor de gemiddelde prijs van het generiek geneesmiddel opnieuw met 1,5 procent zal dalen.

FeBelGen, dat de Belgische generieke geneesmiddelenindustrie verenigt, betreurt dat in de praktijk nog steeds weinig mensen de weg naar generieke geneesmiddelen vinden. Zo kwam er in 2012 voor 23 molecules een generieke versie op de markt, maar bleek eind januari dat voor een kleine helft van de molecules het gebruik van de generieke versie nog steeds onder de vijf procent zit.

De federale regering zal in de loop van 2013 een informatiecampagne over generieke geneesmiddelen opzetten, een initiatief dat FeBelGen toejuicht.

De prijsdaling voor niet-generieke geneesmiddelen komt er nadat tijdens de begrotingsgesprekken van vorig jaar werd afgesproken dat farmabedrijven hun prijzen over de hele lijn met 1,95 procent moesten verlagen. Ze zakten nog verder door de verplichte vergelijking met de prijzen in zes Europese landen. Daardoor dalen op 1 april 2.500 medicamenten in prijs. De prijsdaling kan oplopen tot 50, 60 en zelfs 70 procent.

Voor de patiënten zal die besparing goed tien miljoen euro opleveren. Voor de sociale zekerheid komt de meeropbrengst op 89 miljoen euro.

Identiteitsbewijzen worden duurder

Vanaf 1 april 2013 worden de Belgische identiteitskaarten en vreemdelingenkaarten duurder. Vanaf dan kost een elektronische identiteitskaart of vreemdelingenkaart via de normale procedure minstens 15 euro, tegenover minimum 12 euro tot en met eind maart. Bij een spoedprocedure wordt dat minstens 116 euro, en bij een extreme spoedprocedure 180 euro.

Ook het Kids-ID wordt duurder en kost voortaan 6 euro in plaats van 3 euro. Bij een spoedprocedure en extreme spoedprocedure wordt dat respectievelijk minimum 109 en 173 euro.

De FOD Binnenlandse Zaken specificeert dat de prijs voor de gemeenten drie euro duurder wordt, niet noodzakelijk voor de burgers. De gemeenten bepalen zelf of en wanneer zij de prijzen verhogen. Ze kunnen bij deze prijs eventueel ook nog gemeentetaks toevoegen.

Minimumgezinspensioen van zelfstandige gelijkgeschakeld met dat van werknemer

Het minimumgezinspensioen van zelfstandigen wordt vanaf 1 april gelijkgeschakeld met dat van werknemers. Dat betekent dat het gezinspensioen van een zelfstandige na een volledige loopbaan vanaf april 1.386,40 euro per maand bedraagt, of exact evenveel als binnen het stelsel van de werknemers. In vergelijking met tien jaar geleden steeg het minimumpensioen op jaarbasis met 6.800 euro.

Voor alleenstaande zelfstandigen verandert er voorlopig niets. Na de aankondiging van de gelijkschakeling voor minimumgezinspensioenen, liet minister van Middenstand Sabine Laruelle (MR) weten dat haar werk nog niet afgelopen is.

Het gezinspensioen voor de zelfstandige is op tien jaar tijd met 6.800 euro per jaar (of 68 procent toegenomen). In 2003 bedroeg het immers nog 823,1 euro per maand. Van 1 april ligt dat bedrag 563 euro hoger. Omdat zelfstandige gepensioneerden sinds 2008 de zogenaamde kleine risico's niet meer moeten betalen, komt er nog eens 1.500 euro bovenop dat bedrag, wat de totale toename sinds 2003 op 8.300 euro brengt.

Interimarbeid

1 april gaat ook de nieuwe wet op uitzendarbeid van kracht. Werkgevers kunnen vanaf nu het 'motief instroom' aanwenden om iemand via uitzendarbeid aan te werven. Dat betekent dat de werkgever de werknemer een vast contract zal aanbieden nadat die een tijd interimarbeid gedaan heeft. Wat ook veranderd is dat het aantal opeenvolgende dagcontracten gelimiteerd wordt.

Vlaamse belastingsdienst moderniseert

Op 1 april 2013 moderniseert de Vlaamse belastingdienst. Aanslagbiljetten voor de verkeersbelasting, de onroerende voorheffing, de planbatenheffing en de heffingen op leegstand en verkrotting zijn vanaf nu online verkrijgbaar via Zoomit - de gratis dienst die u in staat stelt onder meer facturen snel en elektronisch af te handelen.

Schoontijd

Wie een bos heeft, mag vanaf vandaag drie maanden geen bomen of struiken kappen, grote bomen uit het bos slepen of hout verzagen in het bos. De reden: het broedseizoen van de vogels is begonnen. Deze drie maanden worden de 'schoontijd' genoemd.

Elektronische leurkaart ingevoerd

Vanaf 1 april kunnen ambulante handelaars, zoals huis-aan-huisverkopers en verkopers op markten, hun oude leurkaarten inruilen tegen beveiligde elektronische exemplaren. De elektronische leurkaart moet een einde maken aan het misbruik van vergunningen en de oneerlijke concurrentie, zegt minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle (MR). De kostprijs voor de vervanging bedraagt 13 euro.

Volgens Laruelle blijkt uit cijfers dat 1 op de 5 handelaars niet over een geldige of correcte vergunning beschikt. "Dat betekent dat van de ruim 52.000 handelaars in ons land een 10.000-tal geen geldig bewijs heeft van zijn ambulante activiteiten", aldus Laruelle. Die situatie veroorzaakt oneerlijke concurrentie.

Daarom wil Laruelle de ambulante handelaars laten overschakelen op een elektronische leurkaart. De vervangingsoperatie start op 1 april 2013 en tegen 31 maart 2014 moeten alle oude kaarten vervangen zijn.
De nieuwe elektronische kaart moet een stuk veiliger en beter te controleren zijn dan de oude kaart. "Omdat op deze nieuwe beveiligde kaart de officiële ondernemingsgegevens uit de Kruispuntbank staan en de kaart tevens een inscanbare QR-code bevat, zullen de controles een pak efficiënter verlopen. Het betekent een grondige vereenvoudiging zowel voor de lokale autoriteiten als voor de handelaars", aldus Laruelle.

Op 1 april worden medicijnen een stuk goedkoper, maar de identiteitsbewijzen duurder. Daarnaast wordt het minimumgezinspensioen van zelfstandiges gelijkgeschakeld met dat van werknemers en moeten leurders hun leurderskaart vervangen door een elektronisch exemplaar. Helft van medicijnen wordt fors goedkoper De helft van alle geneesmiddelen in de apotheek wordt vanaf 1 april goedkoper. Alles samen drukt de regering de prijs van 2.500 medicamenten. "Dat is de enige manier om ze voor iedereen toegankelijk te houden", zegt minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) in Het Nieuwsblad en De Standaard. De 2.500 medicamenten dalen aanzienlijk in prijs. Het verschil kan oplopen tot 50, 60 en zelfs 70 procent (voor de virusremmer Aciclovir EG). Het gaat om zowat alle klassen. Er zitten chronische behandelingen voor diabetes, cholesterol, hoge bloeddruk, astma of osteoporose bij, maar ook veel vaccins, de anticonceptiepil en verschillende soorten antibiotica. Voor de patiënten zullen de nieuwe prijzen een totale besparing van om en bij de 10 miljoen euro opleveren. Maar ook de overheid, die een bepaald percentage van de prijzen terugstort aan de patiënt, doet er haar voordeel mee. Onkelinx schat de meeropbrengst voor de sociale zekerheid op 89 miljoen euro.Ook prijs generieke geneesmiddelen daalt Generieke geneesmiddelen worden op 1 april gemiddeld zo'n 3,2 procent goedkoper. Daarmee zet de prijsdaling van deze geneesmiddelen zich verder door. Voor niet-generieke geneesmiddelen komt er eveneens een, door de regering aan de farmaceutische sector opgelegde, daling. Bovenop de daling van 1 april zullen op 1 mei bepaalde groepen van generieke geneesmiddelen, zoals de antidepressiva en de bloeddrukverlagers, nogmaals in prijs verlagen, waardoor de gemiddelde prijs van het generiek geneesmiddel opnieuw met 1,5 procent zal dalen. FeBelGen, dat de Belgische generieke geneesmiddelenindustrie verenigt, betreurt dat in de praktijk nog steeds weinig mensen de weg naar generieke geneesmiddelen vinden. Zo kwam er in 2012 voor 23 molecules een generieke versie op de markt, maar bleek eind januari dat voor een kleine helft van de molecules het gebruik van de generieke versie nog steeds onder de vijf procent zit. De federale regering zal in de loop van 2013 een informatiecampagne over generieke geneesmiddelen opzetten, een initiatief dat FeBelGen toejuicht. De prijsdaling voor niet-generieke geneesmiddelen komt er nadat tijdens de begrotingsgesprekken van vorig jaar werd afgesproken dat farmabedrijven hun prijzen over de hele lijn met 1,95 procent moesten verlagen. Ze zakten nog verder door de verplichte vergelijking met de prijzen in zes Europese landen. Daardoor dalen op 1 april 2.500 medicamenten in prijs. De prijsdaling kan oplopen tot 50, 60 en zelfs 70 procent. Voor de patiënten zal die besparing goed tien miljoen euro opleveren. Voor de sociale zekerheid komt de meeropbrengst op 89 miljoen euro. Identiteitsbewijzen worden duurder Vanaf 1 april 2013 worden de Belgische identiteitskaarten en vreemdelingenkaarten duurder. Vanaf dan kost een elektronische identiteitskaart of vreemdelingenkaart via de normale procedure minstens 15 euro, tegenover minimum 12 euro tot en met eind maart. Bij een spoedprocedure wordt dat minstens 116 euro, en bij een extreme spoedprocedure 180 euro. Ook het Kids-ID wordt duurder en kost voortaan 6 euro in plaats van 3 euro. Bij een spoedprocedure en extreme spoedprocedure wordt dat respectievelijk minimum 109 en 173 euro. De FOD Binnenlandse Zaken specificeert dat de prijs voor de gemeenten drie euro duurder wordt, niet noodzakelijk voor de burgers. De gemeenten bepalen zelf of en wanneer zij de prijzen verhogen. Ze kunnen bij deze prijs eventueel ook nog gemeentetaks toevoegen. Minimumgezinspensioen van zelfstandige gelijkgeschakeld met dat van werknemer Het minimumgezinspensioen van zelfstandigen wordt vanaf 1 april gelijkgeschakeld met dat van werknemers. Dat betekent dat het gezinspensioen van een zelfstandige na een volledige loopbaan vanaf april 1.386,40 euro per maand bedraagt, of exact evenveel als binnen het stelsel van de werknemers. In vergelijking met tien jaar geleden steeg het minimumpensioen op jaarbasis met 6.800 euro. Voor alleenstaande zelfstandigen verandert er voorlopig niets. Na de aankondiging van de gelijkschakeling voor minimumgezinspensioenen, liet minister van Middenstand Sabine Laruelle (MR) weten dat haar werk nog niet afgelopen is. Het gezinspensioen voor de zelfstandige is op tien jaar tijd met 6.800 euro per jaar (of 68 procent toegenomen). In 2003 bedroeg het immers nog 823,1 euro per maand. Van 1 april ligt dat bedrag 563 euro hoger. Omdat zelfstandige gepensioneerden sinds 2008 de zogenaamde kleine risico's niet meer moeten betalen, komt er nog eens 1.500 euro bovenop dat bedrag, wat de totale toename sinds 2003 op 8.300 euro brengt. Interimarbeid1 april gaat ook de nieuwe wet op uitzendarbeid van kracht. Werkgevers kunnen vanaf nu het 'motief instroom' aanwenden om iemand via uitzendarbeid aan te werven. Dat betekent dat de werkgever de werknemer een vast contract zal aanbieden nadat die een tijd interimarbeid gedaan heeft. Wat ook veranderd is dat het aantal opeenvolgende dagcontracten gelimiteerd wordt. Vlaamse belastingsdienst moderniseertOp 1 april 2013 moderniseert de Vlaamse belastingdienst. Aanslagbiljetten voor de verkeersbelasting, de onroerende voorheffing, de planbatenheffing en de heffingen op leegstand en verkrotting zijn vanaf nu online verkrijgbaar via Zoomit - de gratis dienst die u in staat stelt onder meer facturen snel en elektronisch af te handelen. SchoontijdWie een bos heeft, mag vanaf vandaag drie maanden geen bomen of struiken kappen, grote bomen uit het bos slepen of hout verzagen in het bos. De reden: het broedseizoen van de vogels is begonnen. Deze drie maanden worden de 'schoontijd' genoemd. Elektronische leurkaart ingevoerd Vanaf 1 april kunnen ambulante handelaars, zoals huis-aan-huisverkopers en verkopers op markten, hun oude leurkaarten inruilen tegen beveiligde elektronische exemplaren. De elektronische leurkaart moet een einde maken aan het misbruik van vergunningen en de oneerlijke concurrentie, zegt minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle (MR). De kostprijs voor de vervanging bedraagt 13 euro. Volgens Laruelle blijkt uit cijfers dat 1 op de 5 handelaars niet over een geldige of correcte vergunning beschikt. "Dat betekent dat van de ruim 52.000 handelaars in ons land een 10.000-tal geen geldig bewijs heeft van zijn ambulante activiteiten", aldus Laruelle. Die situatie veroorzaakt oneerlijke concurrentie. Daarom wil Laruelle de ambulante handelaars laten overschakelen op een elektronische leurkaart. De vervangingsoperatie start op 1 april 2013 en tegen 31 maart 2014 moeten alle oude kaarten vervangen zijn. De nieuwe elektronische kaart moet een stuk veiliger en beter te controleren zijn dan de oude kaart. "Omdat op deze nieuwe beveiligde kaart de officiële ondernemingsgegevens uit de Kruispuntbank staan en de kaart tevens een inscanbare QR-code bevat, zullen de controles een pak efficiënter verlopen. Het betekent een grondige vereenvoudiging zowel voor de lokale autoriteiten als voor de handelaars", aldus Laruelle.