In 2012 startte de eerste fase van de restauratie van het Lam Gods. Nu is de tweede fase afgerond en is het volledige onderste register van het veelluik gerestaureerd. Daarbij werd beslist om terug te gaan naar het originele 15e eeuwse schilderij en de veelal 16e eeuwse overschilderingen weg te halen. In 1823 werd onder een overschildering op de lijst van het Lam Gods een vers gevonden met cruciale informatie over het ontstaan van het meesterwerk. De Latijnse tekst meldt dat Hubert Van Eyck het werk startte en dat zijn broer Jan het werk voltooide in 1432. Zo gaf de vers de voorbije twee eeuwen aanleiding tot talrijke hypotheses over het ontstaan van het Lam Gods en de precieze inbreng van beide Van Eycks. Maar de vers, een zogenaamd kwatrijn, blijkt nu met zekerheid origineel te zijn. Van Hubert weten de onderzoekers dat hij in 1426 overleed, allicht tijdens de creatie van het Lam Gods. Maar er is geen enkel ander schilderij van hem gekend en zijn precieze inbreng in het Lam Gods bleef een groot mysterie. Nieuws scans van de panelen toonden aan dat Hubert Van Eyck delen van het Lam Gods schilderde. Dit wordt voor het eerst betoogd op basis van stijlstudie én wetenschappelijke gegevens. Zijn bijdrage bleef niet beperkt tot de planning en het ontwerp, zoals vaker werd geopperd. In een tweede fase voltooide en overschilderde Jan Van Eyck daarmee voor een groot stuk het werk van zijn broer, maar liet enkele stukken ongemoeid. Van Hubert Van Eyck zijn geen andere werken gekend, maar de nieuwe onderzoeksresultaten kunnen aanleiding geven tot de zoektocht naar andere schilderijen van hem. Daarnaast werd ook een derde schilder ontdekt die toevoegingen deed, vermoedelijk aan het eind van de 15de eeuw. Mogelijk was het werk beschadigd of wou men barsten en craquelures herstellen. In een derde en laatste fase wordt het bovenste register gerestaureerd. Die fase wordt in 2022 aangevat en zal vermoedelijk in 2025 klaar zijn. (Belga)

In 2012 startte de eerste fase van de restauratie van het Lam Gods. Nu is de tweede fase afgerond en is het volledige onderste register van het veelluik gerestaureerd. Daarbij werd beslist om terug te gaan naar het originele 15e eeuwse schilderij en de veelal 16e eeuwse overschilderingen weg te halen. In 1823 werd onder een overschildering op de lijst van het Lam Gods een vers gevonden met cruciale informatie over het ontstaan van het meesterwerk. De Latijnse tekst meldt dat Hubert Van Eyck het werk startte en dat zijn broer Jan het werk voltooide in 1432. Zo gaf de vers de voorbije twee eeuwen aanleiding tot talrijke hypotheses over het ontstaan van het Lam Gods en de precieze inbreng van beide Van Eycks. Maar de vers, een zogenaamd kwatrijn, blijkt nu met zekerheid origineel te zijn. Van Hubert weten de onderzoekers dat hij in 1426 overleed, allicht tijdens de creatie van het Lam Gods. Maar er is geen enkel ander schilderij van hem gekend en zijn precieze inbreng in het Lam Gods bleef een groot mysterie. Nieuws scans van de panelen toonden aan dat Hubert Van Eyck delen van het Lam Gods schilderde. Dit wordt voor het eerst betoogd op basis van stijlstudie én wetenschappelijke gegevens. Zijn bijdrage bleef niet beperkt tot de planning en het ontwerp, zoals vaker werd geopperd. In een tweede fase voltooide en overschilderde Jan Van Eyck daarmee voor een groot stuk het werk van zijn broer, maar liet enkele stukken ongemoeid. Van Hubert Van Eyck zijn geen andere werken gekend, maar de nieuwe onderzoeksresultaten kunnen aanleiding geven tot de zoektocht naar andere schilderijen van hem. Daarnaast werd ook een derde schilder ontdekt die toevoegingen deed, vermoedelijk aan het eind van de 15de eeuw. Mogelijk was het werk beschadigd of wou men barsten en craquelures herstellen. In een derde en laatste fase wordt het bovenste register gerestaureerd. Die fase wordt in 2022 aangevat en zal vermoedelijk in 2025 klaar zijn. (Belga)