Dat meldt De Tijd.

Het Nationaal Veiligheidsplan bepaalt de belangrijkste veiligheids- en leefbaarheidsthema's voor alle Belgische politiediensten. Op 1 januari moest het plan voor 2022 tot 2025 van kracht worden. Het document, opgesteld door de federale politie in samenspraak met de lokale politie, zat in de laatste fase voor de goedkeuring, tot eerder deze maand bekendraakte dat fiscale fraude geen van de zeven fenomenen was die 'bijzondere aandacht' zouden krijgen van de politie. Dat zette volgens De Tijd de Vivaldi-coalitie onder druk. De socialisten en de groenen spraken hun afkeuring uit, terwijl Open VLD begreep dat de politie nu eenmaal prioriteiten moet stellen. Om de brokken te lijmen, begonnen de regeringspartijen opnieuw te sleutelen aan het ontwerp.

Kritiek van procureurs-generaal

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) bevestigt aan De Tijd dat daardoor het veiligheidsplan niet meer goedgekeurd raakt voor 1 januari. Haar woordvoerder Peter Poulussen benadrukt dat de vertraging 'geen impact zal hebben op de werking van de politie, noch op de middelen'.

Naast de discussie in de regering over de fiscale fraude uitte ook het College van procureurs-generaal kritiek. De procureurs-generaal moesten een advies uitbrengen over de inhoud van het Veiligheidsplan, maar in een brief aan de regering gingen ze amper in op de inhoud omdat het probleem volgens de topmagistraten elders ligt: het schrijnende gebrek aan personeel, middelen en budgetten bij de federale gerechtelijke politie die de georganiseerde misdaad in België bestrijdt.

Dat meldt De Tijd.Het Nationaal Veiligheidsplan bepaalt de belangrijkste veiligheids- en leefbaarheidsthema's voor alle Belgische politiediensten. Op 1 januari moest het plan voor 2022 tot 2025 van kracht worden. Het document, opgesteld door de federale politie in samenspraak met de lokale politie, zat in de laatste fase voor de goedkeuring, tot eerder deze maand bekendraakte dat fiscale fraude geen van de zeven fenomenen was die 'bijzondere aandacht' zouden krijgen van de politie. Dat zette volgens De Tijd de Vivaldi-coalitie onder druk. De socialisten en de groenen spraken hun afkeuring uit, terwijl Open VLD begreep dat de politie nu eenmaal prioriteiten moet stellen. Om de brokken te lijmen, begonnen de regeringspartijen opnieuw te sleutelen aan het ontwerp. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) bevestigt aan De Tijd dat daardoor het veiligheidsplan niet meer goedgekeurd raakt voor 1 januari. Haar woordvoerder Peter Poulussen benadrukt dat de vertraging 'geen impact zal hebben op de werking van de politie, noch op de middelen'. Naast de discussie in de regering over de fiscale fraude uitte ook het College van procureurs-generaal kritiek. De procureurs-generaal moesten een advies uitbrengen over de inhoud van het Veiligheidsplan, maar in een brief aan de regering gingen ze amper in op de inhoud omdat het probleem volgens de topmagistraten elders ligt: het schrijnende gebrek aan personeel, middelen en budgetten bij de federale gerechtelijke politie die de georganiseerde misdaad in België bestrijdt.