Het was Mieke Van Hecke, directeur-generaal van de koepelorganisatie van het katholiek onderwijs, die begin dit jaar de kat de bel aanbond. 'Witte scholen worden witter en zwarte zwarter. Het beleid werkt niet', zei Van Hecke. De baas van het Gemeenschapsonderwijs, Raymonda Verdyck, gaf haar gelijk.

De twee onderwijskopstukken namen vooral de inschrijvingsregels voor basis- en secundaire scholen onder vuur. Die regels maken sinds 2002 deel uit van een drieluik voor een beleid van gelijke onderwijskansen in Vlaanderen. Lokale Overlegplatforms (LOP's) geven het vorm in steden en gemeenten. Scholen krijgen ook extra middelen voor leerlingen met GOK-kenmerken zoals een laaggeschoolde moeder, een andere thuistaal of de toekenning van een schooltoelage. De inschrijvingsregels werden intussen al enkele keren aangepast, maar staan vooral in de grotere steden onder druk door capaciteitsproblemen in de scholen. In Antwerpen en elders zijn daarom ook eigen aanmeldingsprocedures ontwikkeld.

In een reactie op de kritiek van Van Hecke en Verdyck lanceerde Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) het idee van 'wij-scholen'. Een concreet initiatief kwam er van de Vlaamse Onderwijsraad en het Vlaams Parlement. Daar keurde de meerderheid vorige week een nieuw inschrijvingsdecreet goed om een betere sociale mix in de scholen te bevorderen en te vermijden dat ouders voor een inschrijving van hun kind nog voor de schoolpoorten moeten kamperen. Voor CD&V trok Kathleen Helsen de kar. 'Scholen zullen zich in gebieden met veel kansarmoede niet meer aan hun verantwoordelijkheid kunnen onttrekken', aldus Helsen.

Voor de scholen en de LOP's worden de nieuwe regels (die ingaan voor het schooljaar 2013-2014) alvast niet minder complex. Antwerpen, Gent en Brussel krijgen geïnformatiseerde aanmeldingsprocedures. Voorts moeten scholen op tijd hun capaciteit bepalen en een dubbel contigent met plaatsen voor GOK- en gewone leerlingen vastleggen. Die contigenten moeten de schoolomgeving weerspiegelen. Bij de inschrijvingen gelden voorrangsregels, bijvoorbeeld voor broers en zussen, kinderen van schoolpersoneel, leerlingen van een scholencampus en Nederlandstalige kinderen in Brussel. Blijft er dan nog plaats in een contingent over, dan wordt bijvoorbeeld gekeken naar de afstand tussen thuis en school, of speelt 'het toeval'.

Het nieuwe inschrijvingsdecreet lost de capaciteitsproblemen niet op. Dat geeft ook Helsen toe. 'Het moet vooral de inschrijvingen rechtvaardiger regelen.' Flitsberichten binnen het katholieke net illustreren echter dat het voorbehoud tegen een opgedrongen regeling groot blijft. Dat geldt ook voor Antwerpen, waar schepen van Onderwijs Robert Voorhamme (SP.A) het nieuwe decreet op vele vlakken ronduit 'onwerkbaar' noemt. Voorhamme: 'In het Vlaams Parlement leeft kennelijk ook het perverse idee dat scholen met veel migrantenkinderen geen kwaliteit bieden. Dat is een slag in het gezicht van heel wat scholen in Antwerpen die wel goede resultaten boeken.' (PM)

Het was Mieke Van Hecke, directeur-generaal van de koepelorganisatie van het katholiek onderwijs, die begin dit jaar de kat de bel aanbond. 'Witte scholen worden witter en zwarte zwarter. Het beleid werkt niet', zei Van Hecke. De baas van het Gemeenschapsonderwijs, Raymonda Verdyck, gaf haar gelijk. De twee onderwijskopstukken namen vooral de inschrijvingsregels voor basis- en secundaire scholen onder vuur. Die regels maken sinds 2002 deel uit van een drieluik voor een beleid van gelijke onderwijskansen in Vlaanderen. Lokale Overlegplatforms (LOP's) geven het vorm in steden en gemeenten. Scholen krijgen ook extra middelen voor leerlingen met GOK-kenmerken zoals een laaggeschoolde moeder, een andere thuistaal of de toekenning van een schooltoelage. De inschrijvingsregels werden intussen al enkele keren aangepast, maar staan vooral in de grotere steden onder druk door capaciteitsproblemen in de scholen. In Antwerpen en elders zijn daarom ook eigen aanmeldingsprocedures ontwikkeld. In een reactie op de kritiek van Van Hecke en Verdyck lanceerde Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) het idee van 'wij-scholen'. Een concreet initiatief kwam er van de Vlaamse Onderwijsraad en het Vlaams Parlement. Daar keurde de meerderheid vorige week een nieuw inschrijvingsdecreet goed om een betere sociale mix in de scholen te bevorderen en te vermijden dat ouders voor een inschrijving van hun kind nog voor de schoolpoorten moeten kamperen. Voor CD&V trok Kathleen Helsen de kar. 'Scholen zullen zich in gebieden met veel kansarmoede niet meer aan hun verantwoordelijkheid kunnen onttrekken', aldus Helsen. Voor de scholen en de LOP's worden de nieuwe regels (die ingaan voor het schooljaar 2013-2014) alvast niet minder complex. Antwerpen, Gent en Brussel krijgen geïnformatiseerde aanmeldingsprocedures. Voorts moeten scholen op tijd hun capaciteit bepalen en een dubbel contigent met plaatsen voor GOK- en gewone leerlingen vastleggen. Die contigenten moeten de schoolomgeving weerspiegelen. Bij de inschrijvingen gelden voorrangsregels, bijvoorbeeld voor broers en zussen, kinderen van schoolpersoneel, leerlingen van een scholencampus en Nederlandstalige kinderen in Brussel. Blijft er dan nog plaats in een contingent over, dan wordt bijvoorbeeld gekeken naar de afstand tussen thuis en school, of speelt 'het toeval'. Het nieuwe inschrijvingsdecreet lost de capaciteitsproblemen niet op. Dat geeft ook Helsen toe. 'Het moet vooral de inschrijvingen rechtvaardiger regelen.' Flitsberichten binnen het katholieke net illustreren echter dat het voorbehoud tegen een opgedrongen regeling groot blijft. Dat geldt ook voor Antwerpen, waar schepen van Onderwijs Robert Voorhamme (SP.A) het nieuwe decreet op vele vlakken ronduit 'onwerkbaar' noemt. Voorhamme: 'In het Vlaams Parlement leeft kennelijk ook het perverse idee dat scholen met veel migrantenkinderen geen kwaliteit bieden. Dat is een slag in het gezicht van heel wat scholen in Antwerpen die wel goede resultaten boeken.' (PM)