Het ziet ernaar uit dat premier Di Rupo bij de volgende begrotingscontrole, die gepland is voor juli, opnieuw fors zal moeten bijsturen. De belastinginkomsten vallen immers tegen.

Begrotingscontrole

In het eerste half jaar van 2012 lag de opbrengst 780 miljoen lager dan voorzien was in de begrotingscontrole van maart, zo staat in Het Laatste Nieuws. De krant haalt de cijfers uit het rapport van de Federale Overheidsdienst Financiën van 29 mei over de belastingopbrengsten.

Het gaat om de werkelijk geïnde inkomsten gedurende de eerste vier maanden van 2012, aangevuld met ramingen voor de maanden mei en juni. Daaruit blijkt dat de belastingopbrengst vooralsnog onvoldoende de aantrekkende economie volgt.

BedrijfsvoorheffingDe diepste put zit bij de bedrijfsvoorheffing, de voorafbetalingen van bedrijven op de lonen van de werknemers. Die ligt 498,1 miljoen euro lager dan verhoopt. Ook de voorafbetalingen van zelfstandigen vertonen een belangrijke minderopbrengst van 139,8 miljoen.

Tenslotte is er een achterstand van 368,1 miljoen bij de roerende voorheffing, de belasting op spaaropbrengsten. Dat wordt licht gecompenseerd door meeropbrengsten bij de indirecte belastingen, vooral accijnzen. (Belga/EE)

Het ziet ernaar uit dat premier Di Rupo bij de volgende begrotingscontrole, die gepland is voor juli, opnieuw fors zal moeten bijsturen. De belastinginkomsten vallen immers tegen. Begrotingscontrole In het eerste half jaar van 2012 lag de opbrengst 780 miljoen lager dan voorzien was in de begrotingscontrole van maart, zo staat in Het Laatste Nieuws. De krant haalt de cijfers uit het rapport van de Federale Overheidsdienst Financiën van 29 mei over de belastingopbrengsten. Het gaat om de werkelijk geïnde inkomsten gedurende de eerste vier maanden van 2012, aangevuld met ramingen voor de maanden mei en juni. Daaruit blijkt dat de belastingopbrengst vooralsnog onvoldoende de aantrekkende economie volgt. BedrijfsvoorheffingDe diepste put zit bij de bedrijfsvoorheffing, de voorafbetalingen van bedrijven op de lonen van de werknemers. Die ligt 498,1 miljoen euro lager dan verhoopt. Ook de voorafbetalingen van zelfstandigen vertonen een belangrijke minderopbrengst van 139,8 miljoen. Tenslotte is er een achterstand van 368,1 miljoen bij de roerende voorheffing, de belasting op spaaropbrengsten. Dat wordt licht gecompenseerd door meeropbrengsten bij de indirecte belastingen, vooral accijnzen. (Belga/EE)