Na Gent, Kortrijk en Asse is dit het vierde terrein in Vlaanderen dat speciaal voor woonwagenbewoners wordt aangelegd. De eerste bewoners worden over enkele weken verwacht. Ze verblijven maximaal 21 dagen op het terrein, voor ze weer verder trekken. Er zijn in principe vijf clusters voorzien voor in totaal 25 woonwagens. Door het coronavirus wordt echter met een lagere bezettingsgraad van maximaal vijftien caravans gestart. De gebruikers moeten vooraf reserveren en zich registreren. Ze betalen huurgeld en een waarborg voor hun verblijf en vergoeden ook de kosten voor sanitair en elektriciteit. De provincie Antwerpen heeft twee terreinbeheerders aangesteld. Zij zullen erop toezien dat er voldoende afstand wordt bewaard en dat er voldoende ontsmet wordt. Er is een specifiek coronadraaiboek opgesteld voor het doortrekkersterrein, in overleg met de preventiedienst van de provincie Antwerpen en Zorg en Gezondheid Vlaanderen. Samen met de lokale besturen, welzijnscentra, huisartsen en scholen in de buurt is een sociaal netwerk uitgebouwd om het tijdelijke verblijf van de bewoners te begeleiden. Er is een polyvalent lokaaltje voorzien waarin diverse activiteiten ontplooid kunnen worden, bijvoorbeeld onderwijs voor de kinderen of voor volwassenen die moeite hebben met lezen en schrijven. Deze woonwagenbewoners behoren tot ons cultureel erfgoed, zegt de provincie. Het is ook een officieel erkende woonvorm. De aanleg van het doortrekkersterrein werd volledig gefinancierd door de Vlaamse overheid. (Belga)

Na Gent, Kortrijk en Asse is dit het vierde terrein in Vlaanderen dat speciaal voor woonwagenbewoners wordt aangelegd. De eerste bewoners worden over enkele weken verwacht. Ze verblijven maximaal 21 dagen op het terrein, voor ze weer verder trekken. Er zijn in principe vijf clusters voorzien voor in totaal 25 woonwagens. Door het coronavirus wordt echter met een lagere bezettingsgraad van maximaal vijftien caravans gestart. De gebruikers moeten vooraf reserveren en zich registreren. Ze betalen huurgeld en een waarborg voor hun verblijf en vergoeden ook de kosten voor sanitair en elektriciteit. De provincie Antwerpen heeft twee terreinbeheerders aangesteld. Zij zullen erop toezien dat er voldoende afstand wordt bewaard en dat er voldoende ontsmet wordt. Er is een specifiek coronadraaiboek opgesteld voor het doortrekkersterrein, in overleg met de preventiedienst van de provincie Antwerpen en Zorg en Gezondheid Vlaanderen. Samen met de lokale besturen, welzijnscentra, huisartsen en scholen in de buurt is een sociaal netwerk uitgebouwd om het tijdelijke verblijf van de bewoners te begeleiden. Er is een polyvalent lokaaltje voorzien waarin diverse activiteiten ontplooid kunnen worden, bijvoorbeeld onderwijs voor de kinderen of voor volwassenen die moeite hebben met lezen en schrijven. Deze woonwagenbewoners behoren tot ons cultureel erfgoed, zegt de provincie. Het is ook een officieel erkende woonvorm. De aanleg van het doortrekkersterrein werd volledig gefinancierd door de Vlaamse overheid. (Belga)