Het Europees Hof van Justitie oordeelde vorige maand dat er een milieueffectbeoordeling vereist is voor de bouw van vijf windturbines langs de E40 in Aalter en Nevele. De vergunning voor de bouw en de exploitatie van die turbines werd in 2016 verleend door het departement Ruimte Vlaanderen, op basis van Vlarem II (het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning), dat normen bevat voor slagschaduw, veiligheid en geluid, en een administratieve omzendbrief. Voor dat besluit en die omzendbrief werd echter geen milieueffectbeoordeling uitgevoerd, wat volgens het Hof van Justitie nochtans vereist was. "Het risico bestaat dat bestaande windturbines moeten worden stilgelegd en dat er geen vergunningen voor nieuwe windturbines meer kunnen worden afgeleverd", zei Demir. "Het spreekt voor zich dat doelstellingen voor hernieuwbare energie - opgelegd door Europa - hierdoor ernstig in gevaar worden gebracht. Daarnaast komt mogelijk ook de energiebevoorrading in het gedrang." Volgens Demir kan het probleem worden opgelost als het parlement een decreet maakt waarin de sectorale normen voor de windturbines worden gevalideerd. Daarmee zouden de komende drie jaar nog windturbines kunnen worden vergund op grond van het huidige kader. De verleende vergunningen zouden dan ook rechtsgeldig blijven. Voor de periode daarna wil de minister starten met de opmaak van een milieueffectbeoordeling voor de nieuwe normen. Die zouden dan in werking moeten treden binnen een termijn van drie jaar. (Belga)

Het Europees Hof van Justitie oordeelde vorige maand dat er een milieueffectbeoordeling vereist is voor de bouw van vijf windturbines langs de E40 in Aalter en Nevele. De vergunning voor de bouw en de exploitatie van die turbines werd in 2016 verleend door het departement Ruimte Vlaanderen, op basis van Vlarem II (het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning), dat normen bevat voor slagschaduw, veiligheid en geluid, en een administratieve omzendbrief. Voor dat besluit en die omzendbrief werd echter geen milieueffectbeoordeling uitgevoerd, wat volgens het Hof van Justitie nochtans vereist was. "Het risico bestaat dat bestaande windturbines moeten worden stilgelegd en dat er geen vergunningen voor nieuwe windturbines meer kunnen worden afgeleverd", zei Demir. "Het spreekt voor zich dat doelstellingen voor hernieuwbare energie - opgelegd door Europa - hierdoor ernstig in gevaar worden gebracht. Daarnaast komt mogelijk ook de energiebevoorrading in het gedrang." Volgens Demir kan het probleem worden opgelost als het parlement een decreet maakt waarin de sectorale normen voor de windturbines worden gevalideerd. Daarmee zouden de komende drie jaar nog windturbines kunnen worden vergund op grond van het huidige kader. De verleende vergunningen zouden dan ook rechtsgeldig blijven. Voor de periode daarna wil de minister starten met de opmaak van een milieueffectbeoordeling voor de nieuwe normen. Die zouden dan in werking moeten treden binnen een termijn van drie jaar. (Belga)