De bisschoppenconferentie ziet af van de oprichting van het nieuwe centrum voor erkenning, heling en verzoening als opvolger van de commissie-Adriaenssens.

Op 13 september maakten de bisschoppen bekend dat ze werkten aan het centrum, dat de taak zou moeten overnemen van de commissie die onder leiding van Peter Adriaenssens de klachten over seksueel misbruik in de kerk onderzocht.

Het centrum zou er nog niet onmiddellijk komen. Voor de uitwerking zouden enkele experten worden geraadpleegd. Er werd in afwachting een nieuw infopunt geopend.

Woensdag maakte de Bisschoppenconferentie in een mededeling bekend dat het nieuwe centrum er niet komt. Slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk krijgen voortaan de raad naar
het bisdom en naar het gerecht te stappen.

Bisdom en gerecht

Volgens woordvoerder Jürgen Mettepenningen werd er bewust voor gekozen de drempel voor de slachtoffers zo laag mogelijk te houden. 'We zullen de slachtoffers op het niveau van elk bisdom en op dat van de religieuze orden en congregaties ontvangen en beluisteren', aldus Mettepenningen.

De slachtoffers van seksueel misbruik zullen er volgens de woordvoerder erkend worden en zoveel mogelijk bijgestaan met hun vragen en noden ten aanzien van de Kerk", aldus de woordvoerder. De slachtoffers wordt ook aangeraden om naar het gerecht te stappen.

Mettepenningen kondigt wel aan dat er sancties volgens het kerkelijk recht kunnen en zullen worden opgelegd. Daarnaast worden de dossiers aanhangig gemaakt in Rome in afwachting van een definitieve disciplinaire maatregel.

De bisschoppenconferentie ziet af van de oprichting van het nieuwe centrum voor erkenning, heling en verzoening als opvolger van de commissie-Adriaenssens.Op 13 september maakten de bisschoppen bekend dat ze werkten aan het centrum, dat de taak zou moeten overnemen van de commissie die onder leiding van Peter Adriaenssens de klachten over seksueel misbruik in de kerk onderzocht. Het centrum zou er nog niet onmiddellijk komen. Voor de uitwerking zouden enkele experten worden geraadpleegd. Er werd in afwachting een nieuw infopunt geopend.Woensdag maakte de Bisschoppenconferentie in een mededeling bekend dat het nieuwe centrum er niet komt. Slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk krijgen voortaan de raad naar het bisdom en naar het gerecht te stappen.Bisdom en gerechtVolgens woordvoerder Jürgen Mettepenningen werd er bewust voor gekozen de drempel voor de slachtoffers zo laag mogelijk te houden. 'We zullen de slachtoffers op het niveau van elk bisdom en op dat van de religieuze orden en congregaties ontvangen en beluisteren', aldus Mettepenningen. De slachtoffers van seksueel misbruik zullen er volgens de woordvoerder erkend worden en zoveel mogelijk bijgestaan met hun vragen en noden ten aanzien van de Kerk", aldus de woordvoerder. De slachtoffers wordt ook aangeraden om naar het gerecht te stappen.Mettepenningen kondigt wel aan dat er sancties volgens het kerkelijk recht kunnen en zullen worden opgelegd. Daarnaast worden de dossiers aanhangig gemaakt in Rome in afwachting van een definitieve disciplinaire maatregel.