"We stellen vast dat, in tegenstelling tot wat sommige politici beweren, de federale politie zo'n 100 miljoen euro minder krijgt dan in 2012", aldus de vakbond. Volgens het VSOA daalde het totale budget immers van 2,07 miljard naar nog zo'n 1,96 miljard euro, of een afname met zes procent. "Niet verwonderlijk dus dat bepaalde operationele taken niet meer kunnen worden uitgevoerd." Staatssecretaris voor Asiel en Migratie bevestigt intussen dat het geldgebrek zich voordoet bij de politie-escortes en niet bij haar diensten. "Het budget van de Dienst Vreemdelingenzaken bestemd voor repatriëringen of gedwongen terugkeer volstaat nog", onderstreept ze. Tot slot merkt De Block op dat de 90 miljoen euro die ze bij de begrotingscontrole eerder dit jaar "teruggaf", voorzien was voor steun aan vreemdelingen in de eerste fase van hun verblijf. Een deel van dat OCMW-budget zomaar overhevelen naar het budget van de federale politie is simpelweg niet toegestaan, klinkt het nog. (Belga)

"We stellen vast dat, in tegenstelling tot wat sommige politici beweren, de federale politie zo'n 100 miljoen euro minder krijgt dan in 2012", aldus de vakbond. Volgens het VSOA daalde het totale budget immers van 2,07 miljard naar nog zo'n 1,96 miljard euro, of een afname met zes procent. "Niet verwonderlijk dus dat bepaalde operationele taken niet meer kunnen worden uitgevoerd." Staatssecretaris voor Asiel en Migratie bevestigt intussen dat het geldgebrek zich voordoet bij de politie-escortes en niet bij haar diensten. "Het budget van de Dienst Vreemdelingenzaken bestemd voor repatriëringen of gedwongen terugkeer volstaat nog", onderstreept ze. Tot slot merkt De Block op dat de 90 miljoen euro die ze bij de begrotingscontrole eerder dit jaar "teruggaf", voorzien was voor steun aan vreemdelingen in de eerste fase van hun verblijf. Een deel van dat OCMW-budget zomaar overhevelen naar het budget van de federale politie is simpelweg niet toegestaan, klinkt het nog. (Belga)