Een uitgebreider inburgeringsbeleid met een kostprijs voor de inburgeraar was een van de elementen uit het Vlaamse regeerakkoord. De regering raakte het nu definitief eens over een systeem dat op 1 januari 2022 zal worden ingevoerd. Het ontwerp moet wel nog naar de Raad van State. Het nieuwe traject bestaat uit vier onderdelen. De nieuwkomer moet om te beginnen Nederlands leren. Daarnaast moet hij zo snel mogelijk economisch zelfredzaam worden. "Ik zal er samen met minister Crevits over waken dat elke nieuwkomer binnen de twee maanden na ondertekening van zijn inburgeringscontract langsgaat bij de VDAB", zei minister van Inburgering Bart Somers zaterdag. Het derde luik draait rond maatschappelijke oriëntatie. De nieuwkomer moet de werking van onze samenleving leren kennen en inzicht krijgen in de normen en waarden waar die op gebaseerd is. Ten vierde wordt elke inburgeraar gekoppeld aan een Vlaming. Samen zullen ze een traject van veertig uur doorlopen. "De nieuwkomer krijgt daarmee een netwerk aangereikt dat hem kan helpen om beter te functioneren in de samenleving", aldus Somers. "Dat kan de kansen op de arbeidsmarkt en de woningmarkt verdubbelen." Op het einde van het traject volgen examens. (Belga)

Een uitgebreider inburgeringsbeleid met een kostprijs voor de inburgeraar was een van de elementen uit het Vlaamse regeerakkoord. De regering raakte het nu definitief eens over een systeem dat op 1 januari 2022 zal worden ingevoerd. Het ontwerp moet wel nog naar de Raad van State. Het nieuwe traject bestaat uit vier onderdelen. De nieuwkomer moet om te beginnen Nederlands leren. Daarnaast moet hij zo snel mogelijk economisch zelfredzaam worden. "Ik zal er samen met minister Crevits over waken dat elke nieuwkomer binnen de twee maanden na ondertekening van zijn inburgeringscontract langsgaat bij de VDAB", zei minister van Inburgering Bart Somers zaterdag. Het derde luik draait rond maatschappelijke oriëntatie. De nieuwkomer moet de werking van onze samenleving leren kennen en inzicht krijgen in de normen en waarden waar die op gebaseerd is. Ten vierde wordt elke inburgeraar gekoppeld aan een Vlaming. Samen zullen ze een traject van veertig uur doorlopen. "De nieuwkomer krijgt daarmee een netwerk aangereikt dat hem kan helpen om beter te functioneren in de samenleving", aldus Somers. "Dat kan de kansen op de arbeidsmarkt en de woningmarkt verdubbelen." Op het einde van het traject volgen examens. (Belga)