"Het nieuwe plan is pragmatischer en concreter dan het vorige", maakt De Block zich sterk. "Het bevat minder projecten, maar legt de nadruk vooral op realistische maatregelen die op korte termijn uitvoerbaar zijn." Concreet gaat het onder meer om de speciale opleiding van het personeel van Fedasil en ziekenhuizen om slachtoffers van mensenhandel sneller op te merken. Er komt ook een bestraffingsmechanisme voor opdrachtgevers die gebruik maken van tussenpersonen die zich schuldig maken aan mensenhandel, een erkenning van de gespecialiseerde centra voor de opvang van slachtoffers en een sensibilisering van de voogden van niet-begeleide minderjarigen voor de problematiek. En uiteraard wordt het vervolgings- en veroordelingsbeleid ten aanzien van de daders voortgezet, klonk het nog. (KAV)

"Het nieuwe plan is pragmatischer en concreter dan het vorige", maakt De Block zich sterk. "Het bevat minder projecten, maar legt de nadruk vooral op realistische maatregelen die op korte termijn uitvoerbaar zijn." Concreet gaat het onder meer om de speciale opleiding van het personeel van Fedasil en ziekenhuizen om slachtoffers van mensenhandel sneller op te merken. Er komt ook een bestraffingsmechanisme voor opdrachtgevers die gebruik maken van tussenpersonen die zich schuldig maken aan mensenhandel, een erkenning van de gespecialiseerde centra voor de opvang van slachtoffers en een sensibilisering van de voogden van niet-begeleide minderjarigen voor de problematiek. En uiteraard wordt het vervolgings- en veroordelingsbeleid ten aanzien van de daders voortgezet, klonk het nog. (KAV)