De Kamercommissie Infrastructuur heeft daarover dinsdag een wetsvoorstel van Open Vld goedgekeurd. Initiatiefneemster Sabien Lahaye-Battheu benadrukt dat de wetswijziging geen vrijgeleide voor openbare dronkenschap betekent, maar de huidige sanctie staat volgens haar niet in verhouding tot het misdrijf.

Fietsers die in beschonken toestand door een agent worden betrapt, riskeren naast een fikse geldboete ook de intrekking van hun autorijbewijs. "Bij een overschrijding van 1,5 promille wordt ook het parket verwittigd", legt Lahaye-Battheu uit. "Naar schatting komt het een paar honderd keer per jaar tot een rechtszaak, waarbij het rijbewijs voor een maand wordt ingetrokken."

De bevoegde Kamercommissie schaarde zich dinsdag achter een wetsvoorstel waardoor de rechter niet langer verplicht is het rijbewijs in te trekken. De mogelijkheid blijft met andere woorden bestaan naast de boete, maar de rechter moet zelf over de opportuniteit oordelen.

Volgens de liberale politica staat de straf vandaag immers vaak niet in verhouding tot het misdrijf. "Uiteraard willen we openbare dronkenschap niet aanmoedigen of goedkeuren. Maar er is geen verband tussen het fietsen en het rijbewijs. Bovendien kan je bij mensen zonder rijbewijs deze intrekking niet eens toepassen", luidt het. De tekst moet nog de goedkeuring krijgen van de voltallige Kamer.

De Kamercommissie Infrastructuur heeft daarover dinsdag een wetsvoorstel van Open Vld goedgekeurd. Initiatiefneemster Sabien Lahaye-Battheu benadrukt dat de wetswijziging geen vrijgeleide voor openbare dronkenschap betekent, maar de huidige sanctie staat volgens haar niet in verhouding tot het misdrijf.Fietsers die in beschonken toestand door een agent worden betrapt, riskeren naast een fikse geldboete ook de intrekking van hun autorijbewijs. "Bij een overschrijding van 1,5 promille wordt ook het parket verwittigd", legt Lahaye-Battheu uit. "Naar schatting komt het een paar honderd keer per jaar tot een rechtszaak, waarbij het rijbewijs voor een maand wordt ingetrokken." De bevoegde Kamercommissie schaarde zich dinsdag achter een wetsvoorstel waardoor de rechter niet langer verplicht is het rijbewijs in te trekken. De mogelijkheid blijft met andere woorden bestaan naast de boete, maar de rechter moet zelf over de opportuniteit oordelen. Volgens de liberale politica staat de straf vandaag immers vaak niet in verhouding tot het misdrijf. "Uiteraard willen we openbare dronkenschap niet aanmoedigen of goedkeuren. Maar er is geen verband tussen het fietsen en het rijbewijs. Bovendien kan je bij mensen zonder rijbewijs deze intrekking niet eens toepassen", luidt het. De tekst moet nog de goedkeuring krijgen van de voltallige Kamer.