'Toch ben ik geen dr. No. Het is niet omdat ik de idealen van een eerbiedwaardige organisatie zoals Al-Qaeda deel, dat ik aan alle touwtjes trek', zegt Choudari deze week in een interview met Knack.

Enkele uittreksels

'The Global Sharia Movement bestaat, net als zoveel andere bewegingen zoals Al-Qaida, de taliban of Al-Shabaab, die aanhangers zijn van exact dezelfde filosofie. Het is niet omdat we dezelfde ideeën koesteren, dat ik ook achter al die andere bewegingen zit. Het unieke aan islam is dat er geen verschillende versies van zijn. Al-Qaeda is een nobele organisatie die ook oproept tot de sharia en tot een terugkeer naar de basis van de islam. Omdat ik onder een 'convenant van veiligheid' leef, is het mij niet toegestaan om hier over te gaan tot 'een 9/11' of 'een '7/7' (de aanslagen op het Word Trade Center in New York en in de metro van Londen, nvdr.) De moslims in Sudan, Afghanistan of Irak zitten midden in een oorlogssituatie. In een oorlog doden mensen elkaar. De operaties die vandaag gebeuren, zijn daden van verzet tegen de bezetters.'

(...)

'Het doel van moslims staat duidelijk omschreven in de Koran, hoofdstuk 9, vers 33. We móéten de hele wereld domineren, of u het nu leuk vindt of niet. Islam is de goddelijke wet die ons uitlegt hoe de mens zijn schepper zou moeten aanbidden. Wij geloven dat islam goed is voor de mensheid en voor de samenleving. Als je in iets nobels gelooft, is het toch normaal dat je dat wilt delen met de maatschappij waarin je leeft? Waarom mogen wij het zuiver aanbidden van God niet verkondigen als anderen homoseksualiteit en de drugs- en alcoholcultuur vrijelijk mogen propageren?'

(...)

'In België bestaat geen er vrijheid, want er zijn allerlei wetten door mensen gemaakt, waaronder haatwetten die ze nu toepassen op Sharia4Belgium. Wij willen graag met mensen in debat gaan, maar de Britse, Nederlandse en Belgische overheden laten dat niet toe. Ze willen ons verbannen, labelen ons als terroristen en creëren een gespannen en vijandige situatie waardoor het vanzelfsprekend is dat moslims reageren. Wij willen gewoon overleven en onze religie praktiseren. Het is mijn fulltime job om de niet-islamitische regimes omver te werpen en de sharia te implementeren.' (JS)

'Toch ben ik geen dr. No. Het is niet omdat ik de idealen van een eerbiedwaardige organisatie zoals Al-Qaeda deel, dat ik aan alle touwtjes trek', zegt Choudari deze week in een interview met Knack.Enkele uittreksels 'The Global Sharia Movement bestaat, net als zoveel andere bewegingen zoals Al-Qaida, de taliban of Al-Shabaab, die aanhangers zijn van exact dezelfde filosofie. Het is niet omdat we dezelfde ideeën koesteren, dat ik ook achter al die andere bewegingen zit. Het unieke aan islam is dat er geen verschillende versies van zijn. Al-Qaeda is een nobele organisatie die ook oproept tot de sharia en tot een terugkeer naar de basis van de islam. Omdat ik onder een 'convenant van veiligheid' leef, is het mij niet toegestaan om hier over te gaan tot 'een 9/11' of 'een '7/7' (de aanslagen op het Word Trade Center in New York en in de metro van Londen, nvdr.) De moslims in Sudan, Afghanistan of Irak zitten midden in een oorlogssituatie. In een oorlog doden mensen elkaar. De operaties die vandaag gebeuren, zijn daden van verzet tegen de bezetters.'(...)'Het doel van moslims staat duidelijk omschreven in de Koran, hoofdstuk 9, vers 33. We móéten de hele wereld domineren, of u het nu leuk vindt of niet. Islam is de goddelijke wet die ons uitlegt hoe de mens zijn schepper zou moeten aanbidden. Wij geloven dat islam goed is voor de mensheid en voor de samenleving. Als je in iets nobels gelooft, is het toch normaal dat je dat wilt delen met de maatschappij waarin je leeft? Waarom mogen wij het zuiver aanbidden van God niet verkondigen als anderen homoseksualiteit en de drugs- en alcoholcultuur vrijelijk mogen propageren?'(...)'In België bestaat geen er vrijheid, want er zijn allerlei wetten door mensen gemaakt, waaronder haatwetten die ze nu toepassen op Sharia4Belgium. Wij willen graag met mensen in debat gaan, maar de Britse, Nederlandse en Belgische overheden laten dat niet toe. Ze willen ons verbannen, labelen ons als terroristen en creëren een gespannen en vijandige situatie waardoor het vanzelfsprekend is dat moslims reageren. Wij willen gewoon overleven en onze religie praktiseren. Het is mijn fulltime job om de niet-islamitische regimes omver te werpen en de sharia te implementeren.' (JS)