Het breed uitrollen van het gebruik van het Covid Safe Ticket bestempelen de onderzoekers als "een tweesnijdend zwaard". Niet-gevaccineerden ervaren het Covid Safe Ticket als een instrument om hen onder druk te zetten. Zij willen daarentegen hun eigen ritme volgen om tot een beslissing te komen. Zij verwachten bovendien dat de coronapas de spanningen tussen bevolkingsgroepen zal doen toenemen. Gevaccineerden hebben echter steeds minder geduld: zij zijn voorstanders van het gebruik van het Covid Safe Ticket, maar niet altijd en overal. Zij beschouwen het Covid Safe Ticket als een instrument om de veiligheid en gezondheid te waarborgen en ongevaccineerden te motiveren. Volgens de motivatiebarometer pleiten gevaccineerden voor een graduele, gerichte en selectieve uitbreiding van het gebruik van het Covid Safe Ticket naar risicovolle contexten, zoals middelgrote evenementen en nachtclubs. Wat de regio's in het land betreft, blijken gevaccineerde Brusselaars sterkere voorstanders van het gebruik van het Covid Safe Ticket dan gevaccineerde Vlamingen en Walen. In Vlaanderen en Wallonië is er een stuk minder draagvlak, zeker in het onderwijs en werkveld. De onderzoekers raden de beleidsmakers aan om het Covid Safe Ticket te kaderen als een "noodzakelijk instrument om de veiligheid van de bevolking en de goede werking van de zorgsector te waarborgen" en dus niet als "een instrument om vrijheid te geven". Daarom lijkt het de onderzoekers een goed idee om het gebruik van het Covid Safe Ticket te koppelen aan de coronacijfers. Dat beklemtoont immers het tijdelijk karakter van het gebruik ervan. Tot slot vinden de onderzoekers het opportuun om het Covid Safe Ticket enkel te gebruiken op de plaatsen waar het als legitiem wordt ervaren en waar controle tot de routinetaken behoort, zoals evenementen en het nachtleven. Bij de steekproef werden 2.120 gevaccineerden en 886 niet-gevaccineerden bevraagd, 13,6 procent van de gevaccineerden maakte al een coronabesmetting door, bij de niet-gevaccineerden was dat 23,5 procent. De verschillende regeringen van ons land hebben vandaag trouwens het licht op groen gezet voor het samenwerkingsakkoord dat een breder gebruik van het Covid Safe Ticket mogelijk maakt. Dat gebeurde tijdens digitale vergadering van het Overlegcomité, zo werd achteraf vernomen op het kabinet van premier Alexander De Croo. De tekst moet nog voor advies naar de Raad van State en nadien langs de verschillende parlementen passeren. Het doel blijft een inwerkingtreding op 1 oktober. Het akkoord zou geldig zijn tot 31 oktober. (Belga)

Het breed uitrollen van het gebruik van het Covid Safe Ticket bestempelen de onderzoekers als "een tweesnijdend zwaard". Niet-gevaccineerden ervaren het Covid Safe Ticket als een instrument om hen onder druk te zetten. Zij willen daarentegen hun eigen ritme volgen om tot een beslissing te komen. Zij verwachten bovendien dat de coronapas de spanningen tussen bevolkingsgroepen zal doen toenemen. Gevaccineerden hebben echter steeds minder geduld: zij zijn voorstanders van het gebruik van het Covid Safe Ticket, maar niet altijd en overal. Zij beschouwen het Covid Safe Ticket als een instrument om de veiligheid en gezondheid te waarborgen en ongevaccineerden te motiveren. Volgens de motivatiebarometer pleiten gevaccineerden voor een graduele, gerichte en selectieve uitbreiding van het gebruik van het Covid Safe Ticket naar risicovolle contexten, zoals middelgrote evenementen en nachtclubs. Wat de regio's in het land betreft, blijken gevaccineerde Brusselaars sterkere voorstanders van het gebruik van het Covid Safe Ticket dan gevaccineerde Vlamingen en Walen. In Vlaanderen en Wallonië is er een stuk minder draagvlak, zeker in het onderwijs en werkveld. De onderzoekers raden de beleidsmakers aan om het Covid Safe Ticket te kaderen als een "noodzakelijk instrument om de veiligheid van de bevolking en de goede werking van de zorgsector te waarborgen" en dus niet als "een instrument om vrijheid te geven". Daarom lijkt het de onderzoekers een goed idee om het gebruik van het Covid Safe Ticket te koppelen aan de coronacijfers. Dat beklemtoont immers het tijdelijk karakter van het gebruik ervan. Tot slot vinden de onderzoekers het opportuun om het Covid Safe Ticket enkel te gebruiken op de plaatsen waar het als legitiem wordt ervaren en waar controle tot de routinetaken behoort, zoals evenementen en het nachtleven. Bij de steekproef werden 2.120 gevaccineerden en 886 niet-gevaccineerden bevraagd, 13,6 procent van de gevaccineerden maakte al een coronabesmetting door, bij de niet-gevaccineerden was dat 23,5 procent. De verschillende regeringen van ons land hebben vandaag trouwens het licht op groen gezet voor het samenwerkingsakkoord dat een breder gebruik van het Covid Safe Ticket mogelijk maakt. Dat gebeurde tijdens digitale vergadering van het Overlegcomité, zo werd achteraf vernomen op het kabinet van premier Alexander De Croo. De tekst moet nog voor advies naar de Raad van State en nadien langs de verschillende parlementen passeren. Het doel blijft een inwerkingtreding op 1 oktober. Het akkoord zou geldig zijn tot 31 oktober. (Belga)