Je kan niet enkel Europees zijn als het je goed uitkomt", zei Wouter Beke voor aanvang van een onderonsje met de formateur. In kader van het Europees semester maakte de Europese Commissie ons land begin deze week zes aanbevelingen over, die onze economische slagkracht en die van de Unie als geheel moeten vrijwaren en versterken. Zo wil de Commissie dat België het systeem van loonindexering en loonoverleg hervormt, de effectieve pensioenleeftijd opkrikt en de wettelijke pensioenleeftijd koppelt aan de levensverwachting.

Op de aanbevelingen kwamen erg uiteenlopende reacties, met onder meer hevig verzet vanuit de PS van Di Rupo. Maar "je kan niet enkel Europees zijn als het je goed uitkomt", stelde Beke vrijdag. "In eerste instantie moeten we het feitelijk pensioen aanpakken, maar iedereen van mijn leeftijd - die nog minstens dertig jaar zal moeten werken - snapt dat er ook structurele maatregelen nodig zijn op lange termijn."

Formateur Di Rupo is intussen bezig met zijn tweede rondje consultaties met de partijvoorzitters. Na de eerste begrotingsgesprekken komen de vele andere hete hangijzers nu aan bod, zoals pensioenen, justitie en migratie. Tegelijk koppelt de formateur terug over zijn resultaten in de saneringsgesprekken, merkte Beke bij het binnengaan nog op. (Belga)

Je kan niet enkel Europees zijn als het je goed uitkomt", zei Wouter Beke voor aanvang van een onderonsje met de formateur. In kader van het Europees semester maakte de Europese Commissie ons land begin deze week zes aanbevelingen over, die onze economische slagkracht en die van de Unie als geheel moeten vrijwaren en versterken. Zo wil de Commissie dat België het systeem van loonindexering en loonoverleg hervormt, de effectieve pensioenleeftijd opkrikt en de wettelijke pensioenleeftijd koppelt aan de levensverwachting. Op de aanbevelingen kwamen erg uiteenlopende reacties, met onder meer hevig verzet vanuit de PS van Di Rupo. Maar "je kan niet enkel Europees zijn als het je goed uitkomt", stelde Beke vrijdag. "In eerste instantie moeten we het feitelijk pensioen aanpakken, maar iedereen van mijn leeftijd - die nog minstens dertig jaar zal moeten werken - snapt dat er ook structurele maatregelen nodig zijn op lange termijn." Formateur Di Rupo is intussen bezig met zijn tweede rondje consultaties met de partijvoorzitters. Na de eerste begrotingsgesprekken komen de vele andere hete hangijzers nu aan bod, zoals pensioenen, justitie en migratie. Tegelijk koppelt de formateur terug over zijn resultaten in de saneringsgesprekken, merkte Beke bij het binnengaan nog op. (Belga)