Sobrie stelt ontgoocheld te zijn over het arrest, niet zozeer over het feit dat de voorgedragen burgemeesters effectief werden benoemd, maar wel over de wijze waarop de Raad van State te werk gegaan is. "Als jurist begrijp ik niet hoe de Raad zich in dit arrest heeft kunnen baseren op adviezen die ze poneerde in het niet-beschikkend deel van eerdere arresten in de zaken van de niet-benoeming van Veronique Caprasse en Damien Thiéry. Ik heb altijd geleerd dat enkel het beschikkend gedeelte uitvoerbaar is", aldus Sobrie. Het resultaat is een arrest dat volgens Sobrie verstrekkende gevolgen zal hebben voor het Vlaamse taalbeleid ten aanzien van faciliteitengemeenten. "Al wat de Vlaamse regering in het verleden poneerde met betrekking tot het taalgebruik van overheidsdocumenten in deze gemeenten zoals het versturen van de oproepingsbrieven komt hiermee op de helling te staan. Dat is eveneens het geval met het Vlaamse verbod ten aanzien van de taalregistratie in deze gemeenten", aldus de Vlaamse schepen. (Belga)

Sobrie stelt ontgoocheld te zijn over het arrest, niet zozeer over het feit dat de voorgedragen burgemeesters effectief werden benoemd, maar wel over de wijze waarop de Raad van State te werk gegaan is. "Als jurist begrijp ik niet hoe de Raad zich in dit arrest heeft kunnen baseren op adviezen die ze poneerde in het niet-beschikkend deel van eerdere arresten in de zaken van de niet-benoeming van Veronique Caprasse en Damien Thiéry. Ik heb altijd geleerd dat enkel het beschikkend gedeelte uitvoerbaar is", aldus Sobrie. Het resultaat is een arrest dat volgens Sobrie verstrekkende gevolgen zal hebben voor het Vlaamse taalbeleid ten aanzien van faciliteitengemeenten. "Al wat de Vlaamse regering in het verleden poneerde met betrekking tot het taalgebruik van overheidsdocumenten in deze gemeenten zoals het versturen van de oproepingsbrieven komt hiermee op de helling te staan. Dat is eveneens het geval met het Vlaamse verbod ten aanzien van de taalregistratie in deze gemeenten", aldus de Vlaamse schepen. (Belga)