Volgens de Vlaamse taalwetgeving moeten faciliteitengemeenten documenten zoals oproepingsbrieven steeds in het Nederlands versturen, waarna Franstaligen een kopie in hun taal kunnen aanvragen. De vier gemeentebesturen zullen de brieven echter in het Frans opsturen naar wie de afgelopen jaren vroeg om documenten onmiddellijk in het Frans te ontvangen. Ze baseren zich op uitspraken van de Raad van State die stellen dat het voldoende is om dat één keer om de vier jaar te vragen. De gemeenteraad van Sint-Genesius-Rode beslist hierover op 9 mei, maar gezien de ruime Franstalige meerderheid is er geen twijfel dat men dit ook zo zal doen.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) aanvaardt deze interpretatie door de Raad van State echter niet en blijft onverminderd vasthouden aan de vermelde taaldecreten. Om die reden weigerde ze dit voorjaar dan ook de benoeming van de voorgedragen burgemeesters Alexis Calmeyn (Drogenbos), Pierre Rolin (Sint-Genesius-Rode), Frederic Petit (Wezembeek-Oppem) en Yves Ghequière (Linkebeek).

Het viertal heeft inmiddels bij de Raad van State beroep aangetekend tegen hun niet-benoeming. Ook Kraainem verstuurde bij de lokale verkiezingen de oproepingsbrieven op dezelfde manier dan de andere faciliteitengemeenten. De voorgedragen burgemeester Bertrand Waucquez (Kraainem-Unie) werd wel benoemd omdat hij toen nog deel uitmaakte van de oppositie. Ook de gemeenteraad van Kraainem besliste ondertussen op 8 april op voorstel van de oppositiepartij Défi+MR+Ind. echter om de oproepingsbrieven deze keer opnieuw op dezelfde manier te versturen. Waucquez stemde tegen deze beslissing. Voor zover bekend, is Vlaams minister Homans nog niet opgetreden tegen deze gemeenteraadsbeslissing.

Volgens de Vlaamse taalwetgeving moeten faciliteitengemeenten documenten zoals oproepingsbrieven steeds in het Nederlands versturen, waarna Franstaligen een kopie in hun taal kunnen aanvragen. De vier gemeentebesturen zullen de brieven echter in het Frans opsturen naar wie de afgelopen jaren vroeg om documenten onmiddellijk in het Frans te ontvangen. Ze baseren zich op uitspraken van de Raad van State die stellen dat het voldoende is om dat één keer om de vier jaar te vragen. De gemeenteraad van Sint-Genesius-Rode beslist hierover op 9 mei, maar gezien de ruime Franstalige meerderheid is er geen twijfel dat men dit ook zo zal doen. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) aanvaardt deze interpretatie door de Raad van State echter niet en blijft onverminderd vasthouden aan de vermelde taaldecreten. Om die reden weigerde ze dit voorjaar dan ook de benoeming van de voorgedragen burgemeesters Alexis Calmeyn (Drogenbos), Pierre Rolin (Sint-Genesius-Rode), Frederic Petit (Wezembeek-Oppem) en Yves Ghequière (Linkebeek). Het viertal heeft inmiddels bij de Raad van State beroep aangetekend tegen hun niet-benoeming. Ook Kraainem verstuurde bij de lokale verkiezingen de oproepingsbrieven op dezelfde manier dan de andere faciliteitengemeenten. De voorgedragen burgemeester Bertrand Waucquez (Kraainem-Unie) werd wel benoemd omdat hij toen nog deel uitmaakte van de oppositie. Ook de gemeenteraad van Kraainem besliste ondertussen op 8 april op voorstel van de oppositiepartij Défi+MR+Ind. echter om de oproepingsbrieven deze keer opnieuw op dezelfde manier te versturen. Waucquez stemde tegen deze beslissing. Voor zover bekend, is Vlaams minister Homans nog niet opgetreden tegen deze gemeenteraadsbeslissing.