Op 15 juni 2016 werd Optima Bank failliet verklaard, nadat de Nationale Bank onregelmatigheden had vastgesteld en de banklicentie had ingetrokken. Daardoor verloren zo'n 10.000 klanten samen bijna 90 miljoen euro. Het Garantiefonds moest bijspringen. Optima Bank was een onderdeel van de Optima-groep, opgericht en geleid door Jeroen Piqueur. Optima profileerde zich als financiële planner: het lichtte vermogens van gefortuneerden en minder gefortuneerden door en stelde een plan op om dat geld te beheren en te investeren. Daarbij deden er verhalen de ronde over zwart geld, graaicultuur, schimmige vastgoeddeals, belangenvermenging en discutabele connecties met (ex-)politici. De meeste daarvan blijven onopgehelderd.
...

Op 15 juni 2016 werd Optima Bank failliet verklaard, nadat de Nationale Bank onregelmatigheden had vastgesteld en de banklicentie had ingetrokken. Daardoor verloren zo'n 10.000 klanten samen bijna 90 miljoen euro. Het Garantiefonds moest bijspringen. Optima Bank was een onderdeel van de Optima-groep, opgericht en geleid door Jeroen Piqueur. Optima profileerde zich als financiële planner: het lichtte vermogens van gefortuneerden en minder gefortuneerden door en stelde een plan op om dat geld te beheren en te investeren. Daarbij deden er verhalen de ronde over zwart geld, graaicultuur, schimmige vastgoeddeals, belangenvermenging en discutabele connecties met (ex-)politici. De meeste daarvan blijven onopgehelderd. Jeroen Piqueur schreeuwde het al in zijn eerste interview na het faillissement uit in Knack: 'Het is een absolute schande dat Optima Bank failliet is gegaan.' Dat herhaalt hij vandaag nog steeds. Toch heeft hij geen afdoend antwoord gegeven op de zaken die de Nationale Bank aanhaalt in een dossier voor het parket van Gent, die wijzen op mogelijke strafrechtelijke inbreuken. Zo overtrad Optima het verbod dat het in 2014 kreeg opgelegd om nog nieuwe fondsen van niet-professionele beleggers aan te trekken. UZ Gent bijvoorbeeld plaatste in april 2016 10 miljoen euro op een rekening bij Optima Bank - waarom is nog steeds niet helemaal duidelijk. Aftredend UGent-rector Anne De Paepe wordt daarvoor met de vinger gewezen: haar broer Jan De Paepe was de rechterhand van Piqueur. Ook over de rol van de liberaal Yannick De Clercq, die als regeringscommissaris toezicht moest houden op de financiën van de UGent en het UZ Gent, blijven er veel vragen. Dan is er de grote schoonmaakoperatie waarover ex-werknemers van Optima in september vorig jaar getuigden in Knack: in maart 2011 moesten ze alle verwijzingen naar zwart geld uit de dossiers verwijderen. Dat was enkele maanden voor de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) bij Optima zou binnenvallen op zoek naar bewijsstukken dat er met zwart geld werd gewerkt. Toeval? Of was men bij Optima getipt dat de BBI zou binnenvallen? En nog steeds blijven velen zich verwonderen over het bezoek dat de toenmalige staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (SP.A) enkele maanden na de BBI-inval aan Optima bracht: waarom was dat nodig? Optima is ook altijd in verband gebracht met belangenvermenging. De Gentse burgemeester Daniël Termont (SP.A) werd daarbij genoemd, maar ook en vooral ex-minister Luc Van den Bossche (SP.A) en de Oost-Vlaamse gedeputeerde Geert Versnick (Open VLD) aangezien zij bestuurders waren bij Optima. Van den Bossche weigert elk interview over Optima, Versnick kondigde ondertussen aan uit de politiek te stappen. De vragen over hun precieze rol bij de financiële planner blijven. Wat wisten ze over de inbreuken die de Nationale Bank vaststelde? Werkten ze daaraan mee? Er zijn ook nog steeds vragen over de rol van de Nationale Bank, vooral dan bij de toekenning van de banklicentie in 2011. De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) wees het eerste verzoek van Optima voor een banklicentie af. De Nationale Bank zou na veel vergaderen die banklicentie bij een tweede verzoek wel toekennen aan Optima. Dat kan niet los worden gezien van Ethias Bank, de semipublieke verzekeringsgroep waar de socialisten aan de touwtjes trokken - Steve Stevaert was er een tijdje voorzitter. Ethias was in de problemen gesukkeld en moest en zou gered worden. Optima was de enige kandidaat-overnemer. Heeft politieke druk op de Nationale Bank ervoor gezorgd dat Optima die banklicentie toch kreeg? Deze week wordt het rapport van de parlementaire onderzoekscommissie over Optima normaal gezien goedgekeurd, volgende week wordt het dan voorgesteld. Het zal vooral aanbevelingen bevatten over het toezicht op de banken. Veel vragen over de zaak zelf worden er niet beantwoord, want dat is de taak van het gerecht. Er lopen nog talloze rechtszaken rond Optima en Piqueur, die vorige maand nog werd veroordeeld tot vier maanden effectieve celstraf en 1,5 miljoen euro boete wegens grootschalige fiscale fraude tussen 2007 en 2013. Maar het zou verkeerd zijn om zich alleen op Piqueur te concentreren. Ook anderen dragen verantwoordelijkheid in het Optima-dossier. Ze werden er indertijd in elk geval rijkelijk voor vergoed. Eén jaar na het ophefmakende faillissement van Optima Bank blijft de politieke verwevenheid in dit dossier nog steeds een onaangename walm verspreiden.