Het parlement boog zich over het rapport van het Rekenhof over de beheerscontracten tussen de NMBS en Infrabel en de Belgische staat. Het Rekenhof maakte een aantal opmerkingen die door Cornu maar matig gewaardeerd worden. Zo verbaast Cornu zich erover dat het Rekenhof bij de evaluatie van de schuldevolutie van de NMBS geen rekening houdt met het probleem van de inflatie waarmee de maatschappij wordt geconfronteerd bij gebrek aan tariefvrijheid. Hij wijst ook op de ontplooiing van het ECTS-veiligheidssysteem, dat 16.000 euro per zitplaats kost. Cornu herinnerde ook aan de rol van de politiek samengestelde raad van bestuur in het spoorbeleid. Die instantie wordt niet geviseerd in het rapport, dat wel wijst op de afwezigheid van één van de regeringscommissarissen bij de bijeenkomsten van het interne auditcomité van de NMBS. De onderhandelingen over het nieuwe beheerscontract zijn lopende. Ze zouden in maart of april afgerond kunnen worden. Het laatste contract dateert van 2008 en is sindsdien verscheidene keren aangepast. De praktijk wordt bekritiseerd door het Rekenhof, die verscheidene aanbevelingen formuleerde, zoals de piste om de vergoedingen voor spoorbazen deels te koppelen aan resultaatsdoelstellingen. Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant verkiest deze formule boven een sanctie. "Een financiële straf voor een bedrijf dat gefinancierd wordt door de staat zou contraproductief zijn", aldus de minister. (Belga)

Het parlement boog zich over het rapport van het Rekenhof over de beheerscontracten tussen de NMBS en Infrabel en de Belgische staat. Het Rekenhof maakte een aantal opmerkingen die door Cornu maar matig gewaardeerd worden. Zo verbaast Cornu zich erover dat het Rekenhof bij de evaluatie van de schuldevolutie van de NMBS geen rekening houdt met het probleem van de inflatie waarmee de maatschappij wordt geconfronteerd bij gebrek aan tariefvrijheid. Hij wijst ook op de ontplooiing van het ECTS-veiligheidssysteem, dat 16.000 euro per zitplaats kost. Cornu herinnerde ook aan de rol van de politiek samengestelde raad van bestuur in het spoorbeleid. Die instantie wordt niet geviseerd in het rapport, dat wel wijst op de afwezigheid van één van de regeringscommissarissen bij de bijeenkomsten van het interne auditcomité van de NMBS. De onderhandelingen over het nieuwe beheerscontract zijn lopende. Ze zouden in maart of april afgerond kunnen worden. Het laatste contract dateert van 2008 en is sindsdien verscheidene keren aangepast. De praktijk wordt bekritiseerd door het Rekenhof, die verscheidene aanbevelingen formuleerde, zoals de piste om de vergoedingen voor spoorbazen deels te koppelen aan resultaatsdoelstellingen. Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant verkiest deze formule boven een sanctie. "Een financiële straf voor een bedrijf dat gefinancierd wordt door de staat zou contraproductief zijn", aldus de minister. (Belga)