Wilmès schetste het begin van de crisis eind december 2019, begin 2020. "Eerdere cijfers verzameld in China waren eerder geruststellend. Naarmate we meer gegevens binnenkregen, werden de zaken duidelijker, maar toch. De eerste weken was er heel wat onzekerheid, bijvoorbeeld over transmissie. Wat vandaag een evidentie is, was dat toen niet", zei Wilmès. "Het was een evolutief proces, met elke nieuwe kennis, werd een nieuwe stap gezet." "Dat eerste kwartaal besefte niemand wat de omvang en de duur van de crisis zou zijn. Dat was wereldwijd het geval. Iedereen moest schakelen van een crisis die veraf leek te zijn, naar iets wat vlakbij is. Vanaf medio maart werd dit tastbaar, door de situatie in Italië. Europa reageerde bijna overal op hetzelfde moment. De context was echter in geen enkel land hetzelfde." "Er is een verschil tussen theorie en werkelijkheid", zei Wilmès ook. "Niemand had kunnen voorspellen dat we dit virus zo slecht zouden kennen. Pas geleidelijk aan kregen we gegevens binnen. Niemand kon weten dat er nog golven zouden volgen, niemand kon voorspellen dat het zich zou verspreiden. Ik denk niet dat we de geschiedenis kunnen herschrijven. Ook vandaag nog blijft de crisis verrassen. Fouten in een dergelijke crisis zijn er geweest en zijn er nog altijd." En ook: "Moeten we beter voorbereid zijn, ja zeker en vast." (Belga)

Wilmès schetste het begin van de crisis eind december 2019, begin 2020. "Eerdere cijfers verzameld in China waren eerder geruststellend. Naarmate we meer gegevens binnenkregen, werden de zaken duidelijker, maar toch. De eerste weken was er heel wat onzekerheid, bijvoorbeeld over transmissie. Wat vandaag een evidentie is, was dat toen niet", zei Wilmès. "Het was een evolutief proces, met elke nieuwe kennis, werd een nieuwe stap gezet." "Dat eerste kwartaal besefte niemand wat de omvang en de duur van de crisis zou zijn. Dat was wereldwijd het geval. Iedereen moest schakelen van een crisis die veraf leek te zijn, naar iets wat vlakbij is. Vanaf medio maart werd dit tastbaar, door de situatie in Italië. Europa reageerde bijna overal op hetzelfde moment. De context was echter in geen enkel land hetzelfde." "Er is een verschil tussen theorie en werkelijkheid", zei Wilmès ook. "Niemand had kunnen voorspellen dat we dit virus zo slecht zouden kennen. Pas geleidelijk aan kregen we gegevens binnen. Niemand kon weten dat er nog golven zouden volgen, niemand kon voorspellen dat het zich zou verspreiden. Ik denk niet dat we de geschiedenis kunnen herschrijven. Ook vandaag nog blijft de crisis verrassen. Fouten in een dergelijke crisis zijn er geweest en zijn er nog altijd." En ook: "Moeten we beter voorbereid zijn, ja zeker en vast." (Belga)