Nicole de Moor (CD&V): ‘Er zijn grenzen aan wat ik kan doen op nationaal niveau’

Nicole de Moor (CD&V) © Belga

In het Europees Parlement heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) gepleit voor een nieuw Europees asiel- en migratiebeleid. ‘De status quo is onaanvaardbaar. We moeten Europese oplossingen vinden voor Europese problemen’, betoogde De Moor, die wees op de ‘disproportionele druk op België en andere lidstaten’.

De Moor getuigde woensdag in de commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken over de inspanningen die België levert om de aanhoudend hoge instroom van asielzoekers het hoofd te bieden en alle mensen opvang te geven. Ze wees er onder meer op dat het opvangnetwerk nooit groter is geweest, en haar beleid ook volop inzet op preventiecampagnes in landen van herkomst en een verhoogde terugkeer van mensen zonder recht op bescherming.

‘Ik ben de eerste om toe te geven dat de situatie in België moeilijk is. Opvang bieden is niet enkel een wettelijke, maar ook een morele plicht. Maar er zijn grenzen aan wat ik kan doen op nationaal niveau. We hebben nood aan een allesomvattend Europese benadering’, zo beklemtoonde de Belgische staatssecretaris het belang van sterkere controles en procedures aan de Europese buitengrenzen en solidariteit met lidstaten die onder druk staan.

(Lees verder onder de preview)

Een van die lidstaten is momenteel België, aldus De Moor. De huidige Europese regels leggen in theorie de druk bij de landen aan de buitengrenzen omdat het land van aankomst in de EU in eerste instantie verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag, maar mensen reizen in de praktijk vaak door naar het noordwesten van het continent en slechts een kleine fractie wordt teruggebracht naar het land waar de asielaanvraag behandeld moet worden.

De Moor gelooft in de voorstellen voor een nieuw asiel- en migratiebeleid die de Europese Commissie bijna drie jaar geleden heeft voorgesteld. Het Europees parlement bevestigde vorige week nog dat het klaar is voor onderhandelingen met de lidstaten, maar die raken het onderling maar niet eens. Her en der wordt zelfs getwijfeld of dat ooit zal lukken, maar de Moor verzekerde dat er hard wordt gewerkt om de nationale regeringen op dezelfde golflengte te krijgen en de hervorming alsnog goed te keuren voor de Europese verkiezingen van 2024.

Partner Content