Nicaragua wilde het akkoord dat afgesloten werd op de klimaatconferentie van Parijs (COP21) in 2015, aanvankelijk niet onderschrijven omdat het volgens het Centraal-Amerikaanse land niet ver genoeg gaat. Zo bevat het geen bindende maatregelen. Toch heeft Nicaragua alle vergaderingen bijgewoond sinds het akkoord werd afgesloten. "Ook als het geen ideaal akkoord is, is het momenteel het enige instrument om de vervuiling te stoppen", benadrukte Murillo maandag. Nu het land het akkoord toch heeft ondertekend, zijn de Amerikanen na hun terugtrekking uit het verdrag in juni des te meer geïsoleerd. De VS - die na China het meeste CO2 uitstoten - zijn nu samen met Syrië de enigen die het niet onderschrijven. Concreet legt het klimaatakkoord van Parijs de bovengrens van +2 graden vast voor de opwarming van het klimaat en het streven om de opwarming zelfs tot +1,5 graden te beperken. (Belga)

Nicaragua wilde het akkoord dat afgesloten werd op de klimaatconferentie van Parijs (COP21) in 2015, aanvankelijk niet onderschrijven omdat het volgens het Centraal-Amerikaanse land niet ver genoeg gaat. Zo bevat het geen bindende maatregelen. Toch heeft Nicaragua alle vergaderingen bijgewoond sinds het akkoord werd afgesloten. "Ook als het geen ideaal akkoord is, is het momenteel het enige instrument om de vervuiling te stoppen", benadrukte Murillo maandag. Nu het land het akkoord toch heeft ondertekend, zijn de Amerikanen na hun terugtrekking uit het verdrag in juni des te meer geïsoleerd. De VS - die na China het meeste CO2 uitstoten - zijn nu samen met Syrië de enigen die het niet onderschrijven. Concreet legt het klimaatakkoord van Parijs de bovengrens van +2 graden vast voor de opwarming van het klimaat en het streven om de opwarming zelfs tot +1,5 graden te beperken. (Belga)