"Een goede aanpak houdt rekening met de individuele beschermingsnoden van de migranten die in ons land verblijven", klinkt het. Het gaat vaak om kwetsbare personen zoals minderjarigen, alleenstaande vrouwen, zwaar getraumatiseerde mensen of slachtoffers van mensensmokkel. "Het voorgestelde pakket maatregelen gaat volledig voorbij aan die diversiteit en negeert de noodzakelijke omkadering waar mensen op de vlucht recht op hebben. De maatregelen zorgen niet voor een oplossing maar dragen integendeel bij aan de vicieuze cirkel van angst en wantrouwen waar die mensen zich in bevinden." Er is volgens de organisaties nochtans een alternatief voorhanden: "informeer de migranten, onderzoek van iedereen apart wat zijn rechten zijn en begeleid hen naar een realistisch toekomstplan". De ngo's verwijzen naar de hub die ze vorig jaar zelf zijn opgestart nabij het Maximiliaanpark in Brussel. Daar krijgen migranten onder meer dringende medische, psychologische en sociale hulp, net als juridische informatie. Er wordt de tijd genomen om elke migrant individueel te spreken. "Elke situatie is immers anders (...) Ondanks vage beloften schiet de informatieverspreiding door de overheid op het terrein zwaar tekort. We staan er als middenveld alleen voor." De ngo's willen dat hun model ook door de overheid zou worden toegepast. "Creëer een onthaal- en oriëntatiecentrum waar permanent juridische informatie wordt verleend en waar mensen in alle rust een goed geïnformeerde beslissing kunnen maken. Bied migranten een rustpunt in plaats van hen op te jagen en op te sluiten." Detentie van migranten kan volgens de organisaties enkel met het oog op verwijdering en als blijkt dat geen andere alternatieven kunnen worden toegepast. "Het mag nooit systematisch of willekeurig zijn." (Belga)

"Een goede aanpak houdt rekening met de individuele beschermingsnoden van de migranten die in ons land verblijven", klinkt het. Het gaat vaak om kwetsbare personen zoals minderjarigen, alleenstaande vrouwen, zwaar getraumatiseerde mensen of slachtoffers van mensensmokkel. "Het voorgestelde pakket maatregelen gaat volledig voorbij aan die diversiteit en negeert de noodzakelijke omkadering waar mensen op de vlucht recht op hebben. De maatregelen zorgen niet voor een oplossing maar dragen integendeel bij aan de vicieuze cirkel van angst en wantrouwen waar die mensen zich in bevinden." Er is volgens de organisaties nochtans een alternatief voorhanden: "informeer de migranten, onderzoek van iedereen apart wat zijn rechten zijn en begeleid hen naar een realistisch toekomstplan". De ngo's verwijzen naar de hub die ze vorig jaar zelf zijn opgestart nabij het Maximiliaanpark in Brussel. Daar krijgen migranten onder meer dringende medische, psychologische en sociale hulp, net als juridische informatie. Er wordt de tijd genomen om elke migrant individueel te spreken. "Elke situatie is immers anders (...) Ondanks vage beloften schiet de informatieverspreiding door de overheid op het terrein zwaar tekort. We staan er als middenveld alleen voor." De ngo's willen dat hun model ook door de overheid zou worden toegepast. "Creëer een onthaal- en oriëntatiecentrum waar permanent juridische informatie wordt verleend en waar mensen in alle rust een goed geïnformeerde beslissing kunnen maken. Bied migranten een rustpunt in plaats van hen op te jagen en op te sluiten." Detentie van migranten kan volgens de organisaties enkel met het oog op verwijdering en als blijkt dat geen andere alternatieven kunnen worden toegepast. "Het mag nooit systematisch of willekeurig zijn." (Belga)