De neutrale zone was geopend om de hongerstakers te informeren over de procedures om een verblijfsvergunning aan te vragen en hen de kans te bieden hun dossier te bespreken met medewerkers van de Dienst Vreemdelingenzaken. Donderdag waren ook heel wat andere mensen zonder papieren op de neutrale zone afgekomen. Toen de zone 's avonds werd gesloten, kregen de mensen die nog wachtten een afspraak voor een latere datum. Vrijdag stond er aan de neutrale zone opnieuw een lange wachtrij, tot aan het naburige plein. Het ging onder meer om een grote groep Noord-Afrikaanse mannen die reeds lang in België zijn en hier in het zwart werken, een groep die veelal niet in aanmerking komt voor het vluchtelingenstatuut, maar beschouwd worden als 'economische vluchtelingen'. Bij de wachtenden bevonden zich ook heel wat mensen die speciaal uit andere steden naar Brussel waren afgezakt, in de hoop op een herziening van hun dossier. Staatssecretaris Mahdi besliste daarop de neutrale zone enkel nog open te stellen voor de deelnemers aan de hongerstaking. Dat nieuws werd ook meegedeeld aan de mensen die aan de neutrale zone stonden te wachten. De mensen die donderdag een afspraak hadden gekregen, zullen zich wel nog op de afspraak kunnen aandienen, maar de dossiers van de mensen die niet hebben deelgenomen aan de hongerstaking, zullen niet in de neutrale zone kunnen ingediend worden. Dat kan wel via de normale procedure, via de gemeentelijke administraties, aldus het kabinet van de staatssecretaris. (Belga)

De neutrale zone was geopend om de hongerstakers te informeren over de procedures om een verblijfsvergunning aan te vragen en hen de kans te bieden hun dossier te bespreken met medewerkers van de Dienst Vreemdelingenzaken. Donderdag waren ook heel wat andere mensen zonder papieren op de neutrale zone afgekomen. Toen de zone 's avonds werd gesloten, kregen de mensen die nog wachtten een afspraak voor een latere datum. Vrijdag stond er aan de neutrale zone opnieuw een lange wachtrij, tot aan het naburige plein. Het ging onder meer om een grote groep Noord-Afrikaanse mannen die reeds lang in België zijn en hier in het zwart werken, een groep die veelal niet in aanmerking komt voor het vluchtelingenstatuut, maar beschouwd worden als 'economische vluchtelingen'. Bij de wachtenden bevonden zich ook heel wat mensen die speciaal uit andere steden naar Brussel waren afgezakt, in de hoop op een herziening van hun dossier. Staatssecretaris Mahdi besliste daarop de neutrale zone enkel nog open te stellen voor de deelnemers aan de hongerstaking. Dat nieuws werd ook meegedeeld aan de mensen die aan de neutrale zone stonden te wachten. De mensen die donderdag een afspraak hadden gekregen, zullen zich wel nog op de afspraak kunnen aandienen, maar de dossiers van de mensen die niet hebben deelgenomen aan de hongerstaking, zullen niet in de neutrale zone kunnen ingediend worden. Dat kan wel via de normale procedure, via de gemeentelijke administraties, aldus het kabinet van de staatssecretaris. (Belga)