Pierre Vanderhaeghen (53) staat aan het hoofd van het Laboratorium voor Stamcel- en Ontwikkelingsneurobiologie - VIB-KU Leuven Centrum voor Hersenonderzoek en werkt behalve aan de KU Leuven ook aan de ULB, waar hij jarenlang full time professor was. Hoe meer we weten over de manier waarop onze hersenen zich ontwikkelen, hoe beter we begrijpen wanneer en waarom het soms fout gaat, en hoe bepaalde zeldzame ziekten ontstaan. De internationale jury van experts erkent met de toekenning van de Prijs Generet het belang van het fundamentele onderzoek van neurowetenschapper Pierre Vanderhaeghen in deze zoektocht. Het voorbije decennium deden dr. Vanderhaeghen en zijn team doorgedreven onderzoek naar een manier om de ontwikkeling van onze hersenen 'in vivo' te kunnen opvolgen. "Een eerste belangrijke stap was dat we ontdekten hoe we menselijke stamcellen kunnen laten ontwikkelen tot zenuwcellen, en vervolgens hebben we deze zenuwcellen getransplanteerd in de hersenen van muizen. We zagen dat die menselijke hersencellen hun eigen, trage ontwikkelingstempo behouden. Bovendien gaan ze functioneel integreren met de muizenhersenen. Dus ze werken mee, zonder muizencellen te worden." De eerste Prijs Generet werd eind 2018 uitgereikt aan prof. Mikka Vikkula (Institut de Duve - UCLouvain) voor zijn onderzoek naar de genetische oorzaak van vasculaire anomalieën. Begin 2020 was neuroloog dr. Steven Laureys (Coma Science Group - Universiteit en UZ Luik) de tweede laureaat voor zijn onderzoek rond vormen van gewijzigde bewustzijnstoestand. (Belga)

Pierre Vanderhaeghen (53) staat aan het hoofd van het Laboratorium voor Stamcel- en Ontwikkelingsneurobiologie - VIB-KU Leuven Centrum voor Hersenonderzoek en werkt behalve aan de KU Leuven ook aan de ULB, waar hij jarenlang full time professor was. Hoe meer we weten over de manier waarop onze hersenen zich ontwikkelen, hoe beter we begrijpen wanneer en waarom het soms fout gaat, en hoe bepaalde zeldzame ziekten ontstaan. De internationale jury van experts erkent met de toekenning van de Prijs Generet het belang van het fundamentele onderzoek van neurowetenschapper Pierre Vanderhaeghen in deze zoektocht. Het voorbije decennium deden dr. Vanderhaeghen en zijn team doorgedreven onderzoek naar een manier om de ontwikkeling van onze hersenen 'in vivo' te kunnen opvolgen. "Een eerste belangrijke stap was dat we ontdekten hoe we menselijke stamcellen kunnen laten ontwikkelen tot zenuwcellen, en vervolgens hebben we deze zenuwcellen getransplanteerd in de hersenen van muizen. We zagen dat die menselijke hersencellen hun eigen, trage ontwikkelingstempo behouden. Bovendien gaan ze functioneel integreren met de muizenhersenen. Dus ze werken mee, zonder muizencellen te worden." De eerste Prijs Generet werd eind 2018 uitgereikt aan prof. Mikka Vikkula (Institut de Duve - UCLouvain) voor zijn onderzoek naar de genetische oorzaak van vasculaire anomalieën. Begin 2020 was neuroloog dr. Steven Laureys (Coma Science Group - Universiteit en UZ Luik) de tweede laureaat voor zijn onderzoek rond vormen van gewijzigde bewustzijnstoestand. (Belga)