De federale regering bekijkt momenteel of ze de steunmaatregelen zal verlengen. Het gaat om het overbruggingsrecht, de tijdelijke werkloosheid, de tijdelijke bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringenen en de covid-premie van 50 euro voor mensen met een sociale bijstandsuitkering. Verschillende ministers zijn daarvoor bevoegd. Minister voor Zelfstandigen David Clarinval (MR) liet vandaag in de Kamer horen dat hij snel een akkoord verwacht. Van zodra dat het geval is, kan een elektronische ministerraad bijeengeroepen worden, nu premier Alexander De Croo in New York verwacht wordt voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het eventuele afschaffen van de steunmaatregelen stemt het BNIM ongerust. "Dit zou grote gevolgen hebben voor de vele kwetsbare gezinnen die nu amper het hoofd boven water kunnen houden. Het zal hen verder in een spiraal van armoede duwen en grote kosten voor onze samenleving op lange termijn met zich meebrengen", klinkt het. Volgens het BNIM zijn het onder meer "jongeren, vrouwen, kleine zelfstandigen en werknemers met atypische contracten die veelal in kwetsbare sectoren werken" die in aanmerking komen voor de maatregelen. Het netwerk dringt erop aan om de huidige sociale maatregelen te verlengen. "In het bijzonder vragen we om geen einde te maken aan de covid-premie van 50 euro voor leefloners, kwetsbare ouderen en personen met een beperking. Deze maatregel zou bovendien uitgebreid moeten worden naar uitkeringsgerechtigden uit de sociale zekerheid", besluit het BMIN. (Belga)

De federale regering bekijkt momenteel of ze de steunmaatregelen zal verlengen. Het gaat om het overbruggingsrecht, de tijdelijke werkloosheid, de tijdelijke bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringenen en de covid-premie van 50 euro voor mensen met een sociale bijstandsuitkering. Verschillende ministers zijn daarvoor bevoegd. Minister voor Zelfstandigen David Clarinval (MR) liet vandaag in de Kamer horen dat hij snel een akkoord verwacht. Van zodra dat het geval is, kan een elektronische ministerraad bijeengeroepen worden, nu premier Alexander De Croo in New York verwacht wordt voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het eventuele afschaffen van de steunmaatregelen stemt het BNIM ongerust. "Dit zou grote gevolgen hebben voor de vele kwetsbare gezinnen die nu amper het hoofd boven water kunnen houden. Het zal hen verder in een spiraal van armoede duwen en grote kosten voor onze samenleving op lange termijn met zich meebrengen", klinkt het. Volgens het BNIM zijn het onder meer "jongeren, vrouwen, kleine zelfstandigen en werknemers met atypische contracten die veelal in kwetsbare sectoren werken" die in aanmerking komen voor de maatregelen. Het netwerk dringt erop aan om de huidige sociale maatregelen te verlengen. "In het bijzonder vragen we om geen einde te maken aan de covid-premie van 50 euro voor leefloners, kwetsbare ouderen en personen met een beperking. Deze maatregel zou bovendien uitgebreid moeten worden naar uitkeringsgerechtigden uit de sociale zekerheid", besluit het BMIN. (Belga)