Het Netwerk tegen Armoede doet in het kader van de Dag van de Zorg een oproep om echt werk te maken van een toegankelijke gezondheidszorg, ook voor mensen met weinig financiële middelen. Wijkgezondheidscentra hebben daarin een sleutelrol te spelen, luidt het. Ze zijn financieel toegankelijker dan klassieke eerstelijnsgezondheidszorg. Zo betalen patiënten meestal een eenmalig inschrijvingsgeld en wordt de arts niet betaald per prestatie, maar krijgt hij een loon. Vlaanderen en Brussel tellen momenteel 23 dergelijke centra, goed voor 53.000 patiënten. Maar de nood aan betaalbare zorg is groter want ongeveer 600.000 Vlamingen leven in armoede. Veel Vlamingen blijven dus verstoken van betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg, concludeert de vereniging, die de verschillende regeringen en lokale besturen oproept duidelijke keuzes te maken en in de wijkgezondheidscentra te investeren. Het Netwerk tegen Armoede pleit andermaal ook voor een veralgemeende derdebetalersregeling, waarbij elke patiënt ongeacht zijn of haar inkomen alleen nog remgeld betaalt. "Nu kan dat al voor financieel kwetsbaren, maar de drempel om dat recht uit te oefenen, is vaak nog hoog. (...) Een veralgemeende toepassing voor elke burger zou meer rechtszekerheid bieden, voor elke patiënt", luidt het. (JDH)

Het Netwerk tegen Armoede doet in het kader van de Dag van de Zorg een oproep om echt werk te maken van een toegankelijke gezondheidszorg, ook voor mensen met weinig financiële middelen. Wijkgezondheidscentra hebben daarin een sleutelrol te spelen, luidt het. Ze zijn financieel toegankelijker dan klassieke eerstelijnsgezondheidszorg. Zo betalen patiënten meestal een eenmalig inschrijvingsgeld en wordt de arts niet betaald per prestatie, maar krijgt hij een loon. Vlaanderen en Brussel tellen momenteel 23 dergelijke centra, goed voor 53.000 patiënten. Maar de nood aan betaalbare zorg is groter want ongeveer 600.000 Vlamingen leven in armoede. Veel Vlamingen blijven dus verstoken van betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg, concludeert de vereniging, die de verschillende regeringen en lokale besturen oproept duidelijke keuzes te maken en in de wijkgezondheidscentra te investeren. Het Netwerk tegen Armoede pleit andermaal ook voor een veralgemeende derdebetalersregeling, waarbij elke patiënt ongeacht zijn of haar inkomen alleen nog remgeld betaalt. "Nu kan dat al voor financieel kwetsbaren, maar de drempel om dat recht uit te oefenen, is vaak nog hoog. (...) Een veralgemeende toepassing voor elke burger zou meer rechtszekerheid bieden, voor elke patiënt", luidt het. (JDH)