Kort nadat Frederic Vanhauwaert in 2006 aan de slag was gegaan bij de koepelorganisatie van verenigingen waar armen het woord voeren, werden de zogenoemde Decenniumdoelen opgesteld. De armoede in tien jaar tijd halveren: dat doel is, zo bleek onlangs uit het eindrapport, allesbehalve bereikt. Nog altijd leeft 15 procent van de Belgen in armoede, ongeveer evenveel als in 1987. 'De aandacht voor het probleem is wel toegenomen, zowel in de media als onder politici. Maar die aandacht wordt niet in beleid omgezet. De voorbije jaren zijn er anders kansen genoeg geweest om het tij te keren', zegt Vanhauwaert.

Het is geen toeval dat we de voorbije jaren sterk hebben geïnvesteerd in onze juridische dienst

Frederic Vanhauwaert

Daarom wil het Netwerk tegen Armoede nieuwe wegen uitproberen. Via de rechtbank, bijvoorbeeld. 'Het is geen toeval dat we de voorbije jaren sterk hebben geïnvesteerd in onze juridische dienst', legt Vanhauwaert uit. 'Op die manier kunnen we mensen helpen die bij ons aankloppen omdat ze de schooltoelage van hun kinderen moeten terugbetalen, uit hun huis worden gezet of niet worden geholpen door de schuldbemiddelaar die hen is toegewezen. Meestal verdwijnen die problemen vanzelf zodra blijkt dat wij zo iemand steunen en bereid zijn om juridische stappen te zetten.

'Bij de FOD Economie heeft het netwerk nu een aanvraag ingediend om zogenoemde classactions te kunnen aanspannen, in naam van een groep kwetsbare mensen, zoals Test-Aankoop dat doet voor consumenten. Via zo'n groepsvordering zouden we bijvoorbeeld een schadevergoeding kunnen eisen voor mensen met veel te hoge ziekenhuisfacturen. 'Maar ik zie het ook als een manier om druk uit te oefenen op het systeem', aldus Vanhauwaert. 'Zodat er eindelijk iets verandert.'

Kort nadat Frederic Vanhauwaert in 2006 aan de slag was gegaan bij de koepelorganisatie van verenigingen waar armen het woord voeren, werden de zogenoemde Decenniumdoelen opgesteld. De armoede in tien jaar tijd halveren: dat doel is, zo bleek onlangs uit het eindrapport, allesbehalve bereikt. Nog altijd leeft 15 procent van de Belgen in armoede, ongeveer evenveel als in 1987. 'De aandacht voor het probleem is wel toegenomen, zowel in de media als onder politici. Maar die aandacht wordt niet in beleid omgezet. De voorbije jaren zijn er anders kansen genoeg geweest om het tij te keren', zegt Vanhauwaert.Daarom wil het Netwerk tegen Armoede nieuwe wegen uitproberen. Via de rechtbank, bijvoorbeeld. 'Het is geen toeval dat we de voorbije jaren sterk hebben geïnvesteerd in onze juridische dienst', legt Vanhauwaert uit. 'Op die manier kunnen we mensen helpen die bij ons aankloppen omdat ze de schooltoelage van hun kinderen moeten terugbetalen, uit hun huis worden gezet of niet worden geholpen door de schuldbemiddelaar die hen is toegewezen. Meestal verdwijnen die problemen vanzelf zodra blijkt dat wij zo iemand steunen en bereid zijn om juridische stappen te zetten. 'Bij de FOD Economie heeft het netwerk nu een aanvraag ingediend om zogenoemde classactions te kunnen aanspannen, in naam van een groep kwetsbare mensen, zoals Test-Aankoop dat doet voor consumenten. Via zo'n groepsvordering zouden we bijvoorbeeld een schadevergoeding kunnen eisen voor mensen met veel te hoge ziekenhuisfacturen. 'Maar ik zie het ook als een manier om druk uit te oefenen op het systeem', aldus Vanhauwaert. 'Zodat er eindelijk iets verandert.'