Een van die voorstellen die het Netwerk naar voren schuift is de maximumfactuur uitbreiden naar het secundair onderwijs. "De maximumfactuur in het lager onderwijs heeft haar nut al ruimschoots bewezen en scholen doen nadenken over een kostenbewust beleid", aldus het Netwerk. "Die lijn doortrekken naar het secundair onderwijs zal financiële ruimte voor gezinnen met schoolgaande kinderen aanzienlijk doen toenemen en meer onderwijskansen bieden aan kinderen uit gezinnen met een laag inkomen" Veralgemeende derdebetalersregeling in de eerstelijnszorg, inclusief tandzorg, is een ander concreet voorstel van het Netwerk. Voorts is er de vraag werk te maken van een correcte toekenning van de hervormde kinderbijslag. "De hervorming van de kinderbijslag was voor het Netwerk een gemiste kans om meer te herverdelen richting gezinnen in armoede", heet het. "Door een iets lager standaardbedrag (nu 160 euro voor elk gezin) en hogere sociale toeslagen had men de kinderarmoede een stuk verder kunnen terugdringen. Nu blijft de impact beperkt." Tot slot is er de oproep om uitkeringen en inkomens tot boven de Europese armoedegrens te verhogen en te investeren in betaalbare woningen, want meer dan 100.000 mensen wachten nog steeds op een sociale woning. De wachtlijsten blijven groeien, ondanks extra investeringen in sociale woningen. Wie op de wachtlijst staat, moet overleven op een bijzonder krappe en precaire private huurmarkt, met woningen die slechte kwaliteit koppelen aan hoge huurprijzen. Het zorgt ervoor dat kinderen gezondheidsproblemen ontwikkelen en sociaal geïsoleerd worden. (Belga)

Een van die voorstellen die het Netwerk naar voren schuift is de maximumfactuur uitbreiden naar het secundair onderwijs. "De maximumfactuur in het lager onderwijs heeft haar nut al ruimschoots bewezen en scholen doen nadenken over een kostenbewust beleid", aldus het Netwerk. "Die lijn doortrekken naar het secundair onderwijs zal financiële ruimte voor gezinnen met schoolgaande kinderen aanzienlijk doen toenemen en meer onderwijskansen bieden aan kinderen uit gezinnen met een laag inkomen" Veralgemeende derdebetalersregeling in de eerstelijnszorg, inclusief tandzorg, is een ander concreet voorstel van het Netwerk. Voorts is er de vraag werk te maken van een correcte toekenning van de hervormde kinderbijslag. "De hervorming van de kinderbijslag was voor het Netwerk een gemiste kans om meer te herverdelen richting gezinnen in armoede", heet het. "Door een iets lager standaardbedrag (nu 160 euro voor elk gezin) en hogere sociale toeslagen had men de kinderarmoede een stuk verder kunnen terugdringen. Nu blijft de impact beperkt." Tot slot is er de oproep om uitkeringen en inkomens tot boven de Europese armoedegrens te verhogen en te investeren in betaalbare woningen, want meer dan 100.000 mensen wachten nog steeds op een sociale woning. De wachtlijsten blijven groeien, ondanks extra investeringen in sociale woningen. Wie op de wachtlijst staat, moet overleven op een bijzonder krappe en precaire private huurmarkt, met woningen die slechte kwaliteit koppelen aan hoge huurprijzen. Het zorgt ervoor dat kinderen gezondheidsproblemen ontwikkelen en sociaal geïsoleerd worden. (Belga)