Het Netwerk tegen Armoede hoopt op een stevige bijsturing. De organisatie pleit onder meer voor een maximumfactuur in het secundair onderwijs en voor het investeren van de vrijgekomen middelen uit de afschaffing van de woonbonus in de sociale en private huurmarkt. "Vlaanderen kampt al jaren met een wooncrisis en die manifesteert zich eerst en vooral op de huurmarkt", luidt het. "De ambities op dat vlak blijven bijzonder vaag. Het bouwritme voor sociale woningen moet verder versneld worden om de Vlaamse wooncrisis tegen te gaan." De beperktere toegang voor nieuwkomers tot de Vlaamse sociale bescherming is een maatregel die de armoede in Vlaanderen alleen maar verder zal doen toenemen, meent het Netwerk tegen Armoede. "Wie pas na 5 jaar recht krijgt op sociale bescherming zal het moeilijker krijgen om een job te zoeken, een geschikte woning te vinden of medische en schoolkosten te betalen. Vlamingen, nieuwkomers en oudkomers, hebben net nood aan meer sociale bescherming, niet minder. Dat tonen de stijgende (kinder)armoedecijfers jaar na jaar aan." (Belga)

Het Netwerk tegen Armoede hoopt op een stevige bijsturing. De organisatie pleit onder meer voor een maximumfactuur in het secundair onderwijs en voor het investeren van de vrijgekomen middelen uit de afschaffing van de woonbonus in de sociale en private huurmarkt. "Vlaanderen kampt al jaren met een wooncrisis en die manifesteert zich eerst en vooral op de huurmarkt", luidt het. "De ambities op dat vlak blijven bijzonder vaag. Het bouwritme voor sociale woningen moet verder versneld worden om de Vlaamse wooncrisis tegen te gaan." De beperktere toegang voor nieuwkomers tot de Vlaamse sociale bescherming is een maatregel die de armoede in Vlaanderen alleen maar verder zal doen toenemen, meent het Netwerk tegen Armoede. "Wie pas na 5 jaar recht krijgt op sociale bescherming zal het moeilijker krijgen om een job te zoeken, een geschikte woning te vinden of medische en schoolkosten te betalen. Vlamingen, nieuwkomers en oudkomers, hebben net nood aan meer sociale bescherming, niet minder. Dat tonen de stijgende (kinder)armoedecijfers jaar na jaar aan." (Belga)