Vlaanderen had een vrijstelling ingevoerd voor dat soort injectietarieven, maar is daarmee zijn boekje te buiten gegaan. De tarieven zijn namelijk een federale bevoegdheid.

De beheerders van het elektriciteitsnet kregen enkele jaren geleden via een koninklijk besluit de mogelijkheid kosten aan te rekenen aan wie groene stroom op het net injecteert, bv. via zonnepanelen of windmolens.

Maar het Vlaams Parlement was het niet eens met die injectietarieven. Zo'n injectietarieven zouden haaks staan op het Vlaamse beleid ter ondersteuning van de hernieuwbare energie. Wie elektriciteit haalt uit hernieuwbare bronnen zou die ook kosteloos moeten kunnen injecteren op het net, zo luidde de redenering. Via een voorstel van decreet werd daarom een vrijstelling op de injectietarieven ingevoerd.

Geen Vlaamse bevoegdheid

Maar die decretale regeling is nu vernietigd door het Grondwettelijk Hof. Het Hof oordeelt dat Vlaanderen een tariefmaatregel heeft willen nemen, terwijl de injectietarieven een federale en geen Vlaamse bevoegdheid zijn. Het Hof geeft daarmee de federale energieregulator CREG gelijk.

Vlaams parlementslid Bart Martens (SP.A), die mee aan de basis lag van het bestreden Vlaamse decreet, wijst erop dat de context intussen ook gewijzigd is. "Wij hebben indertijd die vrijstelling gevraagd omdat een situatie dreigde waarbij kleine decentrale producenten wél een injectietarief moesten betalen en centrale producenten zoals kerncentrales en steenkooklcentrales niet. Maar die scheve situatie is intussen al rechtgetrokken omdat Elia nu ook injectietarieven is gaan opleggen aan de grotere producenten. Er is dus opnieuw een gelijk speelveld", klinkt het.

Martens sluit niet uit dat de netbeheerders nu ook een deel van de 'misgelopen' injectietarieven "met terugwerkende kracht" gaan doorrekenen. Maar in dat geval zou het volgens de sp.a'er gaan om grotere installaties en niet voor bv. particulieren met zonnepanelen.

Weg open voor netvergoeding

Mogelijk valt met het arrest ook een belangrijke juridische hindernis voor het invoeren van een netvergoeding weg. Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche (SP.A) lanceerde het idee van de netvergoeding bij de hervorming van het groene stroombeleid. Door de netvergoeding zouden ook bestaande eigenaars van zonnepanelen moeten betalen voor het gebruiken van het stroomnet. Nu betalen ze daarvoor niet mee, terwijl ze het net wel dubbel gebruiken, met name om er stroom op te zetten (bij zonnig weer) en om er stroom af te halen (als de zon niet schijnt).

De Vlaamse energieregulator VREG bestempelde die netvergoeding onlangs als "onwettig". Ze verwees daarmee onder meer naar het Vlaamse decreet dat injectietarieven uitsloot. Maar nu het Grondwettelijk Hof die Vlaamse regeling heeft vernietigd, lijkt een mogelijk obstakel voor de invoering van een netvergoeding uit de weg geruimd. (Belga/TE)

Vlaanderen had een vrijstelling ingevoerd voor dat soort injectietarieven, maar is daarmee zijn boekje te buiten gegaan. De tarieven zijn namelijk een federale bevoegdheid. De beheerders van het elektriciteitsnet kregen enkele jaren geleden via een koninklijk besluit de mogelijkheid kosten aan te rekenen aan wie groene stroom op het net injecteert, bv. via zonnepanelen of windmolens. Maar het Vlaams Parlement was het niet eens met die injectietarieven. Zo'n injectietarieven zouden haaks staan op het Vlaamse beleid ter ondersteuning van de hernieuwbare energie. Wie elektriciteit haalt uit hernieuwbare bronnen zou die ook kosteloos moeten kunnen injecteren op het net, zo luidde de redenering. Via een voorstel van decreet werd daarom een vrijstelling op de injectietarieven ingevoerd. Geen Vlaamse bevoegdheid Maar die decretale regeling is nu vernietigd door het Grondwettelijk Hof. Het Hof oordeelt dat Vlaanderen een tariefmaatregel heeft willen nemen, terwijl de injectietarieven een federale en geen Vlaamse bevoegdheid zijn. Het Hof geeft daarmee de federale energieregulator CREG gelijk. Vlaams parlementslid Bart Martens (SP.A), die mee aan de basis lag van het bestreden Vlaamse decreet, wijst erop dat de context intussen ook gewijzigd is. "Wij hebben indertijd die vrijstelling gevraagd omdat een situatie dreigde waarbij kleine decentrale producenten wél een injectietarief moesten betalen en centrale producenten zoals kerncentrales en steenkooklcentrales niet. Maar die scheve situatie is intussen al rechtgetrokken omdat Elia nu ook injectietarieven is gaan opleggen aan de grotere producenten. Er is dus opnieuw een gelijk speelveld", klinkt het. Martens sluit niet uit dat de netbeheerders nu ook een deel van de 'misgelopen' injectietarieven "met terugwerkende kracht" gaan doorrekenen. Maar in dat geval zou het volgens de sp.a'er gaan om grotere installaties en niet voor bv. particulieren met zonnepanelen.Weg open voor netvergoeding Mogelijk valt met het arrest ook een belangrijke juridische hindernis voor het invoeren van een netvergoeding weg. Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche (SP.A) lanceerde het idee van de netvergoeding bij de hervorming van het groene stroombeleid. Door de netvergoeding zouden ook bestaande eigenaars van zonnepanelen moeten betalen voor het gebruiken van het stroomnet. Nu betalen ze daarvoor niet mee, terwijl ze het net wel dubbel gebruiken, met name om er stroom op te zetten (bij zonnig weer) en om er stroom af te halen (als de zon niet schijnt). De Vlaamse energieregulator VREG bestempelde die netvergoeding onlangs als "onwettig". Ze verwees daarmee onder meer naar het Vlaamse decreet dat injectietarieven uitsloot. Maar nu het Grondwettelijk Hof die Vlaamse regeling heeft vernietigd, lijkt een mogelijk obstakel voor de invoering van een netvergoeding uit de weg geruimd. (Belga/TE)