Een deel van de subsidies die Net Brussel krijgt van het gewest, zijn illegale staatssteun. Dat schrijft de Franstalige krant L'Echo op basis van een uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Het gewest moet de subsidies laten dalen met 20 procent, wat 30 miljoen euro minder betekent voor het agentschap dat instaat voor het afvalbeheer in Brussel.

De zaak was in maart 2017 aanhangig gemaakt door Go4Circle, de bedrijfsfederatie voor privaatrechtelijke bedrijven die de circulaire economie centraal plaatsen in hun werking. 'Net Brussel heeft een duidelijke opdracht. Ze staat in voor de inzameling van huishoudelijk afval, de openbare netheid en het toezicht op zwerfvuil in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,' stelt Werner Annaert, algemeen directeur van Go4Circle,. 'Maar daarnaast voert het Agentschap ook commerciële activiteiten uit op Brussels grondgebied. Zo bestaan er maar liefst 18.000 contracten die bedrijven met Net Brussel hebben afgesloten voor de inzameling van hun bedrijfsafval.' Go4Circle beschuldigde Net Brussel ervan geen idee te hebben van de precieze kosten van het beheer van het bedrijfsafval. Omdat er geen controle is op de contracten voor bedrijfsafval, geen weging van afvalstoffen en geen boekhoudkundige basis voor aangekondigde tarieven besloot de rechtbank Agentschap Brussel te veroordelen, luidt het nog in de mededeling.

In het Brussels Parlement had de oppositie kritiek geleverd op het feit dat Net Brussel niet over een analytische boekhouding beschikte, waardoor het niet mogelijk was om te controleren of de subsidies enkel gebruikt werden voor het verwerken van het huishoudelijk afval, of dat een deel ook ging naar de verwerking van het bedrijfsafval. De rechtbank eist geen terugbetaling van de verkregen subsidies om te voorkomen dat de taken van openbaar nut in gevaar komen, stelt Go4Circle nog. Maar de rechtbank legt een daling van de subsidies op met 20 procent, wat overeenkomt met het geschatte gebruik van openbare middelen voor het beheer van bedrijfsafval.

'Kan nog tot verrassingen leiden'

De privaatrechtelijke sector wijst er bovendien op dat het Brussels gewest Europa op de hoogte moet stellen van de dotatie van 165 miljoen euro aan het agentschap Net Brussel, wat volgens haar nog tot verrassingen kan leiden. Voor Brussels parlementslid Annemie Maes (Groen) is de veroordeling geen verrassing. In oktober dit jaar bleek zelfs dat de directie van Net Brussel de opdracht gaf om voorgesorteerd afval samen te verbranden. 'Na aandringen van Groen en Ecolo, vroeg de regering het Rekenhof om Net Brussel door te lichten. Het Rekenhof liet weten enkel de openbare aanbestedingen (zoals de ICT-aankopen) onder de loep nemen, en pas in 2019. Deze veroordeling door de rechtbank bevestigt nogmaals dat ons verzoek voor een volledige doorlichting gegrond is. Wanneer neemt staatssecretaris Laanan haar verantwoordelijkheid en schakelt zij een versnelling hoger om Net Brussel volledig door te lichten?', vervolgt ze.

De groenen blijven aandringen op een externe audit, die de organisatie volledig kan doorlichten. 'Zo moet bijvoorbeeld ook gekeken worden naar de afvalstromen en vragen we een financiële doorlichting. Bovendien zijn er vragen naar de interne controleprocedures onder meer over het gebruik van tankkaarten en de gevolgen van de recente afvalophalingshervorming.'

Een deel van de subsidies die Net Brussel krijgt van het gewest, zijn illegale staatssteun. Dat schrijft de Franstalige krant L'Echo op basis van een uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Het gewest moet de subsidies laten dalen met 20 procent, wat 30 miljoen euro minder betekent voor het agentschap dat instaat voor het afvalbeheer in Brussel.De zaak was in maart 2017 aanhangig gemaakt door Go4Circle, de bedrijfsfederatie voor privaatrechtelijke bedrijven die de circulaire economie centraal plaatsen in hun werking. 'Net Brussel heeft een duidelijke opdracht. Ze staat in voor de inzameling van huishoudelijk afval, de openbare netheid en het toezicht op zwerfvuil in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,' stelt Werner Annaert, algemeen directeur van Go4Circle,. 'Maar daarnaast voert het Agentschap ook commerciële activiteiten uit op Brussels grondgebied. Zo bestaan er maar liefst 18.000 contracten die bedrijven met Net Brussel hebben afgesloten voor de inzameling van hun bedrijfsafval.' Go4Circle beschuldigde Net Brussel ervan geen idee te hebben van de precieze kosten van het beheer van het bedrijfsafval. Omdat er geen controle is op de contracten voor bedrijfsafval, geen weging van afvalstoffen en geen boekhoudkundige basis voor aangekondigde tarieven besloot de rechtbank Agentschap Brussel te veroordelen, luidt het nog in de mededeling.In het Brussels Parlement had de oppositie kritiek geleverd op het feit dat Net Brussel niet over een analytische boekhouding beschikte, waardoor het niet mogelijk was om te controleren of de subsidies enkel gebruikt werden voor het verwerken van het huishoudelijk afval, of dat een deel ook ging naar de verwerking van het bedrijfsafval. De rechtbank eist geen terugbetaling van de verkregen subsidies om te voorkomen dat de taken van openbaar nut in gevaar komen, stelt Go4Circle nog. Maar de rechtbank legt een daling van de subsidies op met 20 procent, wat overeenkomt met het geschatte gebruik van openbare middelen voor het beheer van bedrijfsafval. De privaatrechtelijke sector wijst er bovendien op dat het Brussels gewest Europa op de hoogte moet stellen van de dotatie van 165 miljoen euro aan het agentschap Net Brussel, wat volgens haar nog tot verrassingen kan leiden. Voor Brussels parlementslid Annemie Maes (Groen) is de veroordeling geen verrassing. In oktober dit jaar bleek zelfs dat de directie van Net Brussel de opdracht gaf om voorgesorteerd afval samen te verbranden. 'Na aandringen van Groen en Ecolo, vroeg de regering het Rekenhof om Net Brussel door te lichten. Het Rekenhof liet weten enkel de openbare aanbestedingen (zoals de ICT-aankopen) onder de loep nemen, en pas in 2019. Deze veroordeling door de rechtbank bevestigt nogmaals dat ons verzoek voor een volledige doorlichting gegrond is. Wanneer neemt staatssecretaris Laanan haar verantwoordelijkheid en schakelt zij een versnelling hoger om Net Brussel volledig door te lichten?', vervolgt ze.De groenen blijven aandringen op een externe audit, die de organisatie volledig kan doorlichten. 'Zo moet bijvoorbeeld ook gekeken worden naar de afvalstromen en vragen we een financiële doorlichting. Bovendien zijn er vragen naar de interne controleprocedures onder meer over het gebruik van tankkaarten en de gevolgen van de recente afvalophalingshervorming.'