Een en ander blijkt dinsdag uit een rapport van de Europese Commissie over de 'Barcelona-doelstellingen'. Die werden in 2002 vastgelegd en houden in dat 90 procent van de kinderen tussen 3 jaar en de leerplichtige leeftijd en 33 procent van de kinderen onder 3 jaar terecht moeten kunnen in de kinderopvang. Wat de kinderen van 3 jaar en ouder betreft, vallen ook de peuter- en de kleuterklas onder de noemer kinderopvang.

België haalt de doelstellingen relatief gemakkelijk, blijkt uit cijfers van 2016. 43,8 procent van alle 0- tot 3-jarigen wordt opgevangen, bij de 3- tot 6-jarigen gaat het om 98,6 procent. Over heel Europa gaat 32,9 procent van de baby's naar de crèche, 86,3 procent van de peuters en kleuters gaat naar school. De Europese Unie bereikt haar doelstelling voor de jongste kinderen dus net niet, voor de iets oudere kinderen is de EU op de goede weg. In 2013 kon nog maar 82 procent van de kleuters gebruikmaken van opvang zodat de moeders en de vaders overdag een job konden uitoefenen.

De arbeidsparticipatiegraad van vrouwen bevorderen is precies het opzet van de Barcelona-doelstellingen. Slechts 12 van de 28 EU-landen hebben de 33 procent-doelstelling voor baby's bereikt, met Slovakije, Tsjechië, Polen en Griekenland als enige landen die zelfs de 10 procent-drempel niet halen. Ook de 90 procent-doelstelling voor peuters en kleuters werd door 12 landen gehaald. Kroatië en Griekenland halen daar geen 60 procent en bengelen helemaal onderaan het door België geleide lijstje.

Een en ander blijkt dinsdag uit een rapport van de Europese Commissie over de 'Barcelona-doelstellingen'. Die werden in 2002 vastgelegd en houden in dat 90 procent van de kinderen tussen 3 jaar en de leerplichtige leeftijd en 33 procent van de kinderen onder 3 jaar terecht moeten kunnen in de kinderopvang. Wat de kinderen van 3 jaar en ouder betreft, vallen ook de peuter- en de kleuterklas onder de noemer kinderopvang.België haalt de doelstellingen relatief gemakkelijk, blijkt uit cijfers van 2016. 43,8 procent van alle 0- tot 3-jarigen wordt opgevangen, bij de 3- tot 6-jarigen gaat het om 98,6 procent. Over heel Europa gaat 32,9 procent van de baby's naar de crèche, 86,3 procent van de peuters en kleuters gaat naar school. De Europese Unie bereikt haar doelstelling voor de jongste kinderen dus net niet, voor de iets oudere kinderen is de EU op de goede weg. In 2013 kon nog maar 82 procent van de kleuters gebruikmaken van opvang zodat de moeders en de vaders overdag een job konden uitoefenen.De arbeidsparticipatiegraad van vrouwen bevorderen is precies het opzet van de Barcelona-doelstellingen. Slechts 12 van de 28 EU-landen hebben de 33 procent-doelstelling voor baby's bereikt, met Slovakije, Tsjechië, Polen en Griekenland als enige landen die zelfs de 10 procent-drempel niet halen. Ook de 90 procent-doelstelling voor peuters en kleuters werd door 12 landen gehaald. Kroatië en Griekenland halen daar geen 60 procent en bengelen helemaal onderaan het door België geleide lijstje.