"Ik ben ervan overtuigd dat er mensen zijn die doen alsof ze ziek zijn omdat ze niet meer kunnen of willen werken. Ik merk het duidelijk in mijn praktijk. En de ziekenfondsartsen die moeten nagaan of mensen werkelijk arbeidsongeschikt zijn, laten zich door hen inpakken. Ze doen hun best, maar ze kunnen geen juist oordeel vellen want ze werken op de verkeerde manier. Ze verzamelen papieren - briefjes van de huisarts, verslagen van de specialist - en trappen er dan in dat een patiënt ziek is. Dat kost de ziekteverzekering handenvol geld", zegt Baeke. "Ik ben zelf ziekenfondsarts geweest en heb me ook laten rollen", zegt Baeke. "Er zijn patiënten die het sluw aanpakken. Ze willen niet meer werken, zoeken op het internet wat de symptomen zijn van bijvoorbeeld een depressie en kunnen goed veinzen." "Ziekenfondsartsen zouden bij de beoordeling van een dossier contact moeten opnemen met de huisarts of specialist. Een huisarts kent zijn patiënten. Als een patiënt een ziekte veinst, dan durf ik na 40 jaar ervaring wel tegen hem te zeggen dat ik hem niet geloof." Ook de bazen van de ziekenfondsen werken de misbruiken mee in de hand, vindt Baeke. "Vooral het socialistisch ziekenfonds laat het misbruik met een extreme tolerantie toe. Maar artsen van alle ziekenfondsen krijgen wel eens te horen dat ze niet te streng moeten zijn. Want wie door zijn ziekenfonds verplicht wordt weer aan het werk te gaan, zou wel eens van ziekenfonds kunnen veranderen." (Belga)

"Ik ben ervan overtuigd dat er mensen zijn die doen alsof ze ziek zijn omdat ze niet meer kunnen of willen werken. Ik merk het duidelijk in mijn praktijk. En de ziekenfondsartsen die moeten nagaan of mensen werkelijk arbeidsongeschikt zijn, laten zich door hen inpakken. Ze doen hun best, maar ze kunnen geen juist oordeel vellen want ze werken op de verkeerde manier. Ze verzamelen papieren - briefjes van de huisarts, verslagen van de specialist - en trappen er dan in dat een patiënt ziek is. Dat kost de ziekteverzekering handenvol geld", zegt Baeke. "Ik ben zelf ziekenfondsarts geweest en heb me ook laten rollen", zegt Baeke. "Er zijn patiënten die het sluw aanpakken. Ze willen niet meer werken, zoeken op het internet wat de symptomen zijn van bijvoorbeeld een depressie en kunnen goed veinzen." "Ziekenfondsartsen zouden bij de beoordeling van een dossier contact moeten opnemen met de huisarts of specialist. Een huisarts kent zijn patiënten. Als een patiënt een ziekte veinst, dan durf ik na 40 jaar ervaring wel tegen hem te zeggen dat ik hem niet geloof." Ook de bazen van de ziekenfondsen werken de misbruiken mee in de hand, vindt Baeke. "Vooral het socialistisch ziekenfonds laat het misbruik met een extreme tolerantie toe. Maar artsen van alle ziekenfondsen krijgen wel eens te horen dat ze niet te streng moeten zijn. Want wie door zijn ziekenfonds verplicht wordt weer aan het werk te gaan, zou wel eens van ziekenfonds kunnen veranderen." (Belga)