De DNA-databank werd op 1 juli 2018 opgericht met als doel onbekende lichamen te identificeren of sporen van vermiste personen te vinden. "Sinds de oprichting hebben we 212 nieuwe DNA-profielen aan de databank kunnen toevoegen", zegt Bieke Vanhooydonck van het NICC. Er bestaan drie soorten DNA-profielen, verduidelijkt Vanhooydonck. "Ten eerste zijn er de niet-geïdentificeerde lichamen. Daarnaast worden ook sporen van vermiste personen, zoals tanden, aan de databank toegevoegd. Tot slot wordt het DNA van verwanten van vermiste personen bijgevoegd." In 19 gevallen heeft de databank kunnen bijdragen in de identificatie van een onbekend lichaam. "In totaal had de databank een inbreng in 28 dossiers. Het gaat dan om de identificatie van onbekende lichamen en nieuwe sporen in de zoektocht naar vermiste personen." "We werken samen met de Cel Vermiste Personen als zij een vermoeden hebben bij een identificatie, maar DNA nodig hebben om dat vermoeden te bevestigen", zegt Vanhooydonck. Ze zegt echter dat de databank ook in dossiers met weinig aanwijzingen tot een doorbraak heeft geleid. Het NICC werkt in de toekomst aan een nieuw project, in samenwerking met de Cel Vermiste Personen. "De cel zal 250 niet-geïdentificeerde lichamen opgraven op kerkhoven over heel België. Het DNA van die lichamen wordt aan de databank toegevoegd", zegt Vanhooydonck. De eerste opgraving in het kader van "Operatie Kerkhof" vond vorige week in Brugge plaats. Zowel de Cel Vermiste Personen als het NICC hopen enkele openstaande dossiers te kunnen sluiten. Volgens Vanhooydonck ziet het er veelbelovend uit. (Belga)

De DNA-databank werd op 1 juli 2018 opgericht met als doel onbekende lichamen te identificeren of sporen van vermiste personen te vinden. "Sinds de oprichting hebben we 212 nieuwe DNA-profielen aan de databank kunnen toevoegen", zegt Bieke Vanhooydonck van het NICC. Er bestaan drie soorten DNA-profielen, verduidelijkt Vanhooydonck. "Ten eerste zijn er de niet-geïdentificeerde lichamen. Daarnaast worden ook sporen van vermiste personen, zoals tanden, aan de databank toegevoegd. Tot slot wordt het DNA van verwanten van vermiste personen bijgevoegd." In 19 gevallen heeft de databank kunnen bijdragen in de identificatie van een onbekend lichaam. "In totaal had de databank een inbreng in 28 dossiers. Het gaat dan om de identificatie van onbekende lichamen en nieuwe sporen in de zoektocht naar vermiste personen." "We werken samen met de Cel Vermiste Personen als zij een vermoeden hebben bij een identificatie, maar DNA nodig hebben om dat vermoeden te bevestigen", zegt Vanhooydonck. Ze zegt echter dat de databank ook in dossiers met weinig aanwijzingen tot een doorbraak heeft geleid. Het NICC werkt in de toekomst aan een nieuw project, in samenwerking met de Cel Vermiste Personen. "De cel zal 250 niet-geïdentificeerde lichamen opgraven op kerkhoven over heel België. Het DNA van die lichamen wordt aan de databank toegevoegd", zegt Vanhooydonck. De eerste opgraving in het kader van "Operatie Kerkhof" vond vorige week in Brugge plaats. Zowel de Cel Vermiste Personen als het NICC hopen enkele openstaande dossiers te kunnen sluiten. Volgens Vanhooydonck ziet het er veelbelovend uit. (Belga)