De Raad van Bestuur van Kazerne Dossin legt volgens de ondertekenaars teveel de nadruk op het luik 'Herdenking van de Holocaust' en te weinig op het luik 'Mensenrechten'. 'De huidige structuur garandeert geen wetenschappelijke invulling meer van het luik 'Mensenrechten'', klinkt het.

'Ten tweede, en nog meer fundamenteel, stellen we vast dat de structuur van Kazerne Dossin niet voldoet. Met grote verbazing stelden we vast dat de Raad van Bestuur van Kazerne Dossin geen verontschuldigingen heeft aangeboden na het incident met Mevrouw Herremans en Pax Christi, en zich zelfs inhoudelijk niet heeft gedistantieerd van zijn Dagelijks Bestuur, dat naar verluidt de onmiddellijke verantwoordelijkheid voor het gebeuren zou hebben gedragen. Uit het communiqué dat op 20 december van de Raad van Bestuur uitging, kan integendeel worden opgemaakt dat het Dagelijks Bestuur enkel 'de laattijdigheid van de annulering van het evenement' wordt verweten.'

'Het is voor ons evident dat Kazerne Dossin, als plaats van herinnering, niet het terrein kan zijn waarop de huidige politiek van de Staat Israël wordt geagendeerd. We mogen immers niet de indruk wekken dat we uitgerekend op deze plaats, de 25.000 Joodse slachtoffers die daar worden herdacht, zouden instrumentaliseren in een politiek conflict waar zij niets mee te maken hebben.'

Volgens de ondertekenaars is het zeker mogelijk om de wetenschappelijke opdracht van Kazerne Dossin inzake Mensenrechten te laten samengaan met een actualisering van de mensenrechtenthematiek, conform aan de mission statement, en met groot respect voor de plaats van herinnering, in de oude kazerne. 'Dit vraagt echter om een andere organisatie, waarbij, in een museum gefinancierd door de Vlaamse Overheid, de verschillende stakeholders de plaats hebben die hen toekomt.'

'Wij kunnen, met de bestaande structuren van Kazerne Dossin, niet op aanvaardbare en wetenschappelijk verantwoorde wijze in dit Comité zetelen', besluiten de professoren. 'Indien we blijven zetelen zonder concrete garanties dat wij in de toekomst de missie van Kazerne Dossin kunnen bewaken, legitimeren we feitelijk door onze aanwezigheid de recente en huidige keuzes. We vinden de oorspronkelijke missie van Kazerne Dossin te kostbaar om dat zomaar passief te aanvaarden.'

De persmededeling is gesigneerd door Prof. dr. Bruno De Wever (UGent), Prof. dr. Freddy Mortier (UGent), Prof. dr. Herman Van Goethem (rector UAntwerpen en de 'geestelijke vader van Kazerne Dossin'), Prof. dr. Karel Velle (Algemeen Rijksarchivaris), Prof. Dr. Nico Wouters (Directeur Cegesoma), Prof. Dr. Tine Destrooper (UGent), Prof. Dr. Didier Pollefeyt (KULeuven), Prof. Dr. Frank van Vree (directeur Nederlands Instituut voor Oorlogs- Holocaust- en Genocidestudies) en Prof. Dr. Stephan Parmentier (KULeuven).

Zij vragen de Vlaamse regering om de statuten van Kazerne Dossin te herzien.

'Er zijn betere professoren te vinden'

Kamerlid Michael Freilich (N-VA) reageerde heftig op het onstlag van de negen professoren. 'Goed dat ze opstappen. Alles wat ze doen is commentaar geven in de kranten.'

Over het meningsverschil over de invulling van het museum vertelde Freilich dat de instelling draait om 'respect voor de joodse gevoeligheden'. Daarmee maakt hij ook meteen zijn standpunt duidelijk in het conflict om de prijsuitreiking van een prijs van Pax Christi aan Brigitte Herremans. 'Die dame mag zeker een prijs krijgen, maar moet dat in het museum. Herremans is een controversieel persoon en ik herhaal nogmaals wat ik eerder al zei: die vrouw is een wolf in schapenvacht. Bovendien gaat de vredeskwestie om land. Dit museum draait voornamelijk om de herdenking van de Holocaust en heeft dus geen zaken met die kwestie en dus ook niet met de prijs.'

Mechels stadsbestuur bezorgd

Het Mechels schepencollege reageert dinsdag op het collectief ontslag. 'Wij zijn ons als schepencollege heel bewust van de delicate context waarin het museum, memoriaal en documentatiecentrum opereren', zegt burgemeester Alexander Vandersmissen (Open Vld). 'Vanuit die bezorgdheid hebben wij reeds in reactie op het ontslag van de algemeen directeur en de problemen rond de prijsuitreiking van Pax Christi een gesprek aangevraagd met de raad van bestuur van Kazerne Dossin.'

Het stadsbestuur tilt zwaar aan het ontslag. 'Dit is dan ook geen incident, maar een problematische evolutie', gaat Vandersmissen verder. Het stadsbestuur roept iedereen, maar vooral de Vlaamse regering, op om Kazerne Dossin dringend terug op het rechte spoor te brengen. 'Het herdenken van de uniciteit van de Holocaust moet op een evenwichtige manier samengebracht worden met aandacht voor de mensenrechten in de wereld vandaag, evident binnen een goed onderbouwde wetenschappelijke context. Dossin mag geen oord van conflict zijn, maar een plaats van bezinning en een huis van waaruit de menselijke waardigheid en mensenrechten steeds verdedigd en uitgedragen worden', aldus de burgemeester.

Titelvoerend burgemeester en huidig Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers (Open Vld) is lid van de raad van bestuur en de algemene vergadering. Op de gemeenteraad van 16 december 2019 vroeg oppositiepartij CD&V om de werkingssubsidie van de stad aan Kazerne Dossin te gebruiken als middel om de interne werking beter op te volgen. Voor 2020 voorziet de stad een werkingssubsidie van 40.000 euro voor Kazerne Dossin, de volgende jaren van deze legislatuur is jaarlijks 25.000 euro voorzien.

De Raad van Bestuur van Kazerne Dossin legt volgens de ondertekenaars teveel de nadruk op het luik 'Herdenking van de Holocaust' en te weinig op het luik 'Mensenrechten'. 'De huidige structuur garandeert geen wetenschappelijke invulling meer van het luik 'Mensenrechten'', klinkt het. 'Ten tweede, en nog meer fundamenteel, stellen we vast dat de structuur van Kazerne Dossin niet voldoet. Met grote verbazing stelden we vast dat de Raad van Bestuur van Kazerne Dossin geen verontschuldigingen heeft aangeboden na het incident met Mevrouw Herremans en Pax Christi, en zich zelfs inhoudelijk niet heeft gedistantieerd van zijn Dagelijks Bestuur, dat naar verluidt de onmiddellijke verantwoordelijkheid voor het gebeuren zou hebben gedragen. Uit het communiqué dat op 20 december van de Raad van Bestuur uitging, kan integendeel worden opgemaakt dat het Dagelijks Bestuur enkel 'de laattijdigheid van de annulering van het evenement' wordt verweten.''Het is voor ons evident dat Kazerne Dossin, als plaats van herinnering, niet het terrein kan zijn waarop de huidige politiek van de Staat Israël wordt geagendeerd. We mogen immers niet de indruk wekken dat we uitgerekend op deze plaats, de 25.000 Joodse slachtoffers die daar worden herdacht, zouden instrumentaliseren in een politiek conflict waar zij niets mee te maken hebben.'Volgens de ondertekenaars is het zeker mogelijk om de wetenschappelijke opdracht van Kazerne Dossin inzake Mensenrechten te laten samengaan met een actualisering van de mensenrechtenthematiek, conform aan de mission statement, en met groot respect voor de plaats van herinnering, in de oude kazerne. 'Dit vraagt echter om een andere organisatie, waarbij, in een museum gefinancierd door de Vlaamse Overheid, de verschillende stakeholders de plaats hebben die hen toekomt.''Wij kunnen, met de bestaande structuren van Kazerne Dossin, niet op aanvaardbare en wetenschappelijk verantwoorde wijze in dit Comité zetelen', besluiten de professoren. 'Indien we blijven zetelen zonder concrete garanties dat wij in de toekomst de missie van Kazerne Dossin kunnen bewaken, legitimeren we feitelijk door onze aanwezigheid de recente en huidige keuzes. We vinden de oorspronkelijke missie van Kazerne Dossin te kostbaar om dat zomaar passief te aanvaarden.'De persmededeling is gesigneerd door Prof. dr. Bruno De Wever (UGent), Prof. dr. Freddy Mortier (UGent), Prof. dr. Herman Van Goethem (rector UAntwerpen en de 'geestelijke vader van Kazerne Dossin'), Prof. dr. Karel Velle (Algemeen Rijksarchivaris), Prof. Dr. Nico Wouters (Directeur Cegesoma), Prof. Dr. Tine Destrooper (UGent), Prof. Dr. Didier Pollefeyt (KULeuven), Prof. Dr. Frank van Vree (directeur Nederlands Instituut voor Oorlogs- Holocaust- en Genocidestudies) en Prof. Dr. Stephan Parmentier (KULeuven). Zij vragen de Vlaamse regering om de statuten van Kazerne Dossin te herzien. Kamerlid Michael Freilich (N-VA) reageerde heftig op het onstlag van de negen professoren. 'Goed dat ze opstappen. Alles wat ze doen is commentaar geven in de kranten.' Over het meningsverschil over de invulling van het museum vertelde Freilich dat de instelling draait om 'respect voor de joodse gevoeligheden'. Daarmee maakt hij ook meteen zijn standpunt duidelijk in het conflict om de prijsuitreiking van een prijs van Pax Christi aan Brigitte Herremans. 'Die dame mag zeker een prijs krijgen, maar moet dat in het museum. Herremans is een controversieel persoon en ik herhaal nogmaals wat ik eerder al zei: die vrouw is een wolf in schapenvacht. Bovendien gaat de vredeskwestie om land. Dit museum draait voornamelijk om de herdenking van de Holocaust en heeft dus geen zaken met die kwestie en dus ook niet met de prijs.'Het Mechels schepencollege reageert dinsdag op het collectief ontslag. 'Wij zijn ons als schepencollege heel bewust van de delicate context waarin het museum, memoriaal en documentatiecentrum opereren', zegt burgemeester Alexander Vandersmissen (Open Vld). 'Vanuit die bezorgdheid hebben wij reeds in reactie op het ontslag van de algemeen directeur en de problemen rond de prijsuitreiking van Pax Christi een gesprek aangevraagd met de raad van bestuur van Kazerne Dossin.' Het stadsbestuur tilt zwaar aan het ontslag. 'Dit is dan ook geen incident, maar een problematische evolutie', gaat Vandersmissen verder. Het stadsbestuur roept iedereen, maar vooral de Vlaamse regering, op om Kazerne Dossin dringend terug op het rechte spoor te brengen. 'Het herdenken van de uniciteit van de Holocaust moet op een evenwichtige manier samengebracht worden met aandacht voor de mensenrechten in de wereld vandaag, evident binnen een goed onderbouwde wetenschappelijke context. Dossin mag geen oord van conflict zijn, maar een plaats van bezinning en een huis van waaruit de menselijke waardigheid en mensenrechten steeds verdedigd en uitgedragen worden', aldus de burgemeester. Titelvoerend burgemeester en huidig Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers (Open Vld) is lid van de raad van bestuur en de algemene vergadering. Op de gemeenteraad van 16 december 2019 vroeg oppositiepartij CD&V om de werkingssubsidie van de stad aan Kazerne Dossin te gebruiken als middel om de interne werking beter op te volgen. Voor 2020 voorziet de stad een werkingssubsidie van 40.000 euro voor Kazerne Dossin, de volgende jaren van deze legislatuur is jaarlijks 25.000 euro voorzien.