De hogere pakkans vormt een essentiële stap naar meer verkeersveiligheid, klinkt het. Koen Ricour, directeur van de federale wegpolitie merkt wel op dat de bevolking inderdaad sneller en vaker betaalt, "maar ik heb liever dat ze trager rijden". De afgelopen jaren werden verkeersboetes digitaler, wat volgens de minister en de politie tot een betere bewustmaking van de overtreders heeft geleid. Bovendien kunnen ze, dankzij het geautomatiseerde systeem, hun boete niet meer ontlopen. Alsmaar meer wordt een boete betaald zonder de aanmaning of minnelijke schikking af te wachten. "Ze weten dat ze een toeslag riskeren als ze niet (tijdig) reageren", klinkt het. "Dat verklaart ook dat het aantal verstuurde brieven daalde, van 7,8 miljoen in 2018 naar 7,1 miljoen vorig jaar." Begin dit jaar werd het bevel tot betalen ingevoerd, een stap die op de minnelijke schikking volgt en het voor de FOD Financiën mogelijk maakt om een gedwongen tenuitvoerlegging te organiseren, zodat de FOD het boetebedrag bijvoorbeeld kan inhouden op de terugbetaling van de belastingen. Minister Geens wijst er verder nog op dat de werklast voor politie, administratie en parketten aanzienlijk verlaagd is door het project Crossborder. Voor Koen Ricour tonen de cijfers aan dat automatisering leidt tot een efficiënter lik-op-stukbeleid. "De stok achter de deur is hiermee weliswaar een stuk steviger, maar we mogen niet uit het oog verliezen dat overdreven snelheid nog steeds een van de belangrijkste oorzaken van ongevallen is. We moeten onze inspanningen blijven verderzetten." (Belga)

De hogere pakkans vormt een essentiële stap naar meer verkeersveiligheid, klinkt het. Koen Ricour, directeur van de federale wegpolitie merkt wel op dat de bevolking inderdaad sneller en vaker betaalt, "maar ik heb liever dat ze trager rijden". De afgelopen jaren werden verkeersboetes digitaler, wat volgens de minister en de politie tot een betere bewustmaking van de overtreders heeft geleid. Bovendien kunnen ze, dankzij het geautomatiseerde systeem, hun boete niet meer ontlopen. Alsmaar meer wordt een boete betaald zonder de aanmaning of minnelijke schikking af te wachten. "Ze weten dat ze een toeslag riskeren als ze niet (tijdig) reageren", klinkt het. "Dat verklaart ook dat het aantal verstuurde brieven daalde, van 7,8 miljoen in 2018 naar 7,1 miljoen vorig jaar." Begin dit jaar werd het bevel tot betalen ingevoerd, een stap die op de minnelijke schikking volgt en het voor de FOD Financiën mogelijk maakt om een gedwongen tenuitvoerlegging te organiseren, zodat de FOD het boetebedrag bijvoorbeeld kan inhouden op de terugbetaling van de belastingen. Minister Geens wijst er verder nog op dat de werklast voor politie, administratie en parketten aanzienlijk verlaagd is door het project Crossborder. Voor Koen Ricour tonen de cijfers aan dat automatisering leidt tot een efficiënter lik-op-stukbeleid. "De stok achter de deur is hiermee weliswaar een stuk steviger, maar we mogen niet uit het oog verliezen dat overdreven snelheid nog steeds een van de belangrijkste oorzaken van ongevallen is. We moeten onze inspanningen blijven verderzetten." (Belga)