Sligro voorzag begin 2017 een vestiging te hebben met zowel distributie- als zelfbedieningsmogelijkheden voor horecaklanten. De vestiging zou aan het Straatsburgdok komen. De stad Antwerpse gaf het project intussen een milieu- en stedenbouwkundige vergunning. Verschillende partijen, onder wie buurtbewoners en concurrenten, tekenden beroep aan. Ze claimen dat het project "misleidend" als distributiecentrum wordt aangevraagd, aangezien zo'n 13.000 van de 16.000 m2 als winkel zou worden ingericht. Ze menen dat de bestemming als winkel niet strookt met het gewestplan en vinden dat de vergunningen "op een drafje" zijn verleend. Recent kregen ze twee negatieve adviezen in handen. "Qua legaliteit blijkt dat, indien geen bestemmingswijziging voor de zone wordt doorgevoerd door de opmaak van een RUP, het project niet kan worden vergund", zegt de provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar in een advies. Hij vindt het ook een "gemiste kans" dat het project op havenconcessiegrond komt zonder dat het de havenfaciliteiten inzet. Ook de Afdeling Milieuvergunningen gaf een negatief advies. Het bestudeerde onder meer de verwachte mobiliteitsimpact op de sowieso al drukke buurt. "Er kan niet geoordeeld worden dat de mobiliteitshinder tot een aanvaardbaar niveau kan beperkt worden. Om die reden wordt een ongunstig advies gegeven", klinkt het. Volgens Gregory Verhelst, de advocaat van de beroepsindieners, besliste de provinciale deputatie de bouwvergunning intussen toch toe te staan, tegen het advies van de administratie in. Over de milieuvergunning moet nog worden beslist. Verdere juridische stappen zijn evenwel zeer waarschijnlijk. Bij Sligro was de woordvoerder niet bereikbaar voor commentaar. (Belga)

Sligro voorzag begin 2017 een vestiging te hebben met zowel distributie- als zelfbedieningsmogelijkheden voor horecaklanten. De vestiging zou aan het Straatsburgdok komen. De stad Antwerpse gaf het project intussen een milieu- en stedenbouwkundige vergunning. Verschillende partijen, onder wie buurtbewoners en concurrenten, tekenden beroep aan. Ze claimen dat het project "misleidend" als distributiecentrum wordt aangevraagd, aangezien zo'n 13.000 van de 16.000 m2 als winkel zou worden ingericht. Ze menen dat de bestemming als winkel niet strookt met het gewestplan en vinden dat de vergunningen "op een drafje" zijn verleend. Recent kregen ze twee negatieve adviezen in handen. "Qua legaliteit blijkt dat, indien geen bestemmingswijziging voor de zone wordt doorgevoerd door de opmaak van een RUP, het project niet kan worden vergund", zegt de provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar in een advies. Hij vindt het ook een "gemiste kans" dat het project op havenconcessiegrond komt zonder dat het de havenfaciliteiten inzet. Ook de Afdeling Milieuvergunningen gaf een negatief advies. Het bestudeerde onder meer de verwachte mobiliteitsimpact op de sowieso al drukke buurt. "Er kan niet geoordeeld worden dat de mobiliteitshinder tot een aanvaardbaar niveau kan beperkt worden. Om die reden wordt een ongunstig advies gegeven", klinkt het. Volgens Gregory Verhelst, de advocaat van de beroepsindieners, besliste de provinciale deputatie de bouwvergunning intussen toch toe te staan, tegen het advies van de administratie in. Over de milieuvergunning moet nog worden beslist. Verdere juridische stappen zijn evenwel zeer waarschijnlijk. Bij Sligro was de woordvoerder niet bereikbaar voor commentaar. (Belga)