Zondag vond in onze buurt, op de Jetselaan vlakbij de basiliek van Koekelberg, een dodelijk ongeval plaats. Een 30-jarige vrouw werd op het zebrapad doodgereden door een bestuurder die over het fietspad twee wagens rechts probeerde in te halen. Vanuit de politiek werden terecht al snel concrete maatregelen voorgesteld om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dat willen wij ook, met zin voor verantwoordelijkheid en zonder opbod. Wij willen over het hele grondgebied van het Brussels gewest, back to basics in het verkeer. En de mogelijkheid ook effectief laten toepassen om de auto van gevaarlijke chauffeurs in beslag te laten nemen.

Natuurlijk is het lovenswaardig dat de burgemeester van Koekelberg maatregelen zal nemen om de verkeersveiligheid op het grondgebied van zijn gemeente te verbeteren door een strengere handhaving. Maar het is weinig zinvol om dit in één van de negentien Brusselse gemeenten te doen en een foute verkeerscultuur te blijven gedogen op de rest van het grondgebied van het gewest.

Neem de auto van gevaarlijke chauffeurs in beslag.

Natuurlijk is het ook nodig om meer te investeren in een veiliger verkeersinfrastructuur. Maar dat is een werk van lange adem. Wij willen ook nu maatregelen treffen. Laat ons dit tragisch ongeval daarom aangrijpen om in het gewestelijk veiligheidsplan en met een eenheid van commando in alle politiezones in heel het hoofdstedelijk gewest terug te gaan naar dezelfde basisregels in het verkeer en een strikte handhaving ervan. In het gewestelijk veiligheidsplan, dat vandaag als concept nog te embryonaal is, dient ook verkeersveiligheid als een prioriteit te worden geïncorporeerd.

Het is goed nog eens de basisregels van de wegcode in herinnering te brengen. Die zijn in feite erg simpel: de zwakke weggebruiker moet in het verkeer altijd voorrang hebben zolang hij of zij de wegcode naleeft. De voetganger heeft dan in de eerste plaats voorrang op de fietser en de auto. En de fietser heeft uiteraard voorrang op de auto.

In een stad als Brussel moeten die basisregels er bij elke weggebruiker opnieuw ingehamerd worden. Dat inhameren is nodig, omdat de mens achter het stuur van een auto soms de neiging heeft om een gevaarlijk dier te worden. Volgens verkeerspsychologen voelen bestuurders zich heel makkelijk ongenaakbaar tegenover hun omgeving, waarin andere weggebruikers of voertuigen obstakels worden. Veel autobestuurders zijn sneller dan buiten de beschutting van hun auto geneigd om te denken dat ze kunnen doen wat ze willen, tenminste zolang ze niet botsen.

Maar ook heel wat fietsers zien op hun beurt auto's of voetgangers als obstakels die maar de regels moeten naleven en hun voorrang verschuldigd zijn. En sommige voetgangers denken dat ze onkwetsbaar zijn op het zebrapad. Zo werd vandaag nog op het Brusselse IJzerplein een vrouw levensgevaarlijk verwond die het zebrapad overstak toen het voor haar rood was. We moeten echt af van die verkeerspsychologie waarin weggebruikers zich te makkelijk ongenaakbaar voelen in hun eigen wereldje. Dat kan alleen door een strengere handhaving van de verkeersregels.

Wij pleiten er daarom voor om meer sensibilisering én een strengere handhaving in alle politiezones en dus op heel het hoofdstedelijk grondgebied in te voeren. Om de verkeersveiligheid er bij alle weggebruikers beter in te drammen, stellen we bij flagrante verkeersovertredingen door autobestuurders een nieuwe stok achter de deur voor: het voertuig in beslag laten nemen.

Zo'n inbeslagname is perfect legaal, vanuit de argumentatie dat dergelijke chauffeurs in combinatie met hun voertuig een gevaar vormen voor de openbare orde. Burgemeester Bart Somers heeft dit al voorgedaan in Mechelen. Sinds januari van dit jaar zijn de voorwaarden voor de inbeslagname van een voertuig in opdracht van de burgemeester trouwens aangepast. Die inbeslagname kan nu ook gebeuren door de politie.

Wij zien dit als een bijkomend instrument om onmiddellijk sanctionerend te kunnen optreden tegen onverbeterlijke chauffeurs. Alleen al de bekendmaking van de mogelijkheid dat de politie de wagen waarmee gevaarlijke chauffeurs een flagrante overtreding begaan, uit het verkeer kan halen, zal afschrikkend én sensibiliserend werken: om iedereen bij de basisregels van het verkeer te houden.

Sven Gatz is Vlaams minister voor Brussel en Lamia Khan is gemeenteraardslid in Koekelberg.

Zondag vond in onze buurt, op de Jetselaan vlakbij de basiliek van Koekelberg, een dodelijk ongeval plaats. Een 30-jarige vrouw werd op het zebrapad doodgereden door een bestuurder die over het fietspad twee wagens rechts probeerde in te halen. Vanuit de politiek werden terecht al snel concrete maatregelen voorgesteld om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dat willen wij ook, met zin voor verantwoordelijkheid en zonder opbod. Wij willen over het hele grondgebied van het Brussels gewest, back to basics in het verkeer. En de mogelijkheid ook effectief laten toepassen om de auto van gevaarlijke chauffeurs in beslag te laten nemen.Natuurlijk is het lovenswaardig dat de burgemeester van Koekelberg maatregelen zal nemen om de verkeersveiligheid op het grondgebied van zijn gemeente te verbeteren door een strengere handhaving. Maar het is weinig zinvol om dit in één van de negentien Brusselse gemeenten te doen en een foute verkeerscultuur te blijven gedogen op de rest van het grondgebied van het gewest. Natuurlijk is het ook nodig om meer te investeren in een veiliger verkeersinfrastructuur. Maar dat is een werk van lange adem. Wij willen ook nu maatregelen treffen. Laat ons dit tragisch ongeval daarom aangrijpen om in het gewestelijk veiligheidsplan en met een eenheid van commando in alle politiezones in heel het hoofdstedelijk gewest terug te gaan naar dezelfde basisregels in het verkeer en een strikte handhaving ervan. In het gewestelijk veiligheidsplan, dat vandaag als concept nog te embryonaal is, dient ook verkeersveiligheid als een prioriteit te worden geïncorporeerd. Het is goed nog eens de basisregels van de wegcode in herinnering te brengen. Die zijn in feite erg simpel: de zwakke weggebruiker moet in het verkeer altijd voorrang hebben zolang hij of zij de wegcode naleeft. De voetganger heeft dan in de eerste plaats voorrang op de fietser en de auto. En de fietser heeft uiteraard voorrang op de auto. In een stad als Brussel moeten die basisregels er bij elke weggebruiker opnieuw ingehamerd worden. Dat inhameren is nodig, omdat de mens achter het stuur van een auto soms de neiging heeft om een gevaarlijk dier te worden. Volgens verkeerspsychologen voelen bestuurders zich heel makkelijk ongenaakbaar tegenover hun omgeving, waarin andere weggebruikers of voertuigen obstakels worden. Veel autobestuurders zijn sneller dan buiten de beschutting van hun auto geneigd om te denken dat ze kunnen doen wat ze willen, tenminste zolang ze niet botsen. Maar ook heel wat fietsers zien op hun beurt auto's of voetgangers als obstakels die maar de regels moeten naleven en hun voorrang verschuldigd zijn. En sommige voetgangers denken dat ze onkwetsbaar zijn op het zebrapad. Zo werd vandaag nog op het Brusselse IJzerplein een vrouw levensgevaarlijk verwond die het zebrapad overstak toen het voor haar rood was. We moeten echt af van die verkeerspsychologie waarin weggebruikers zich te makkelijk ongenaakbaar voelen in hun eigen wereldje. Dat kan alleen door een strengere handhaving van de verkeersregels.Wij pleiten er daarom voor om meer sensibilisering én een strengere handhaving in alle politiezones en dus op heel het hoofdstedelijk grondgebied in te voeren. Om de verkeersveiligheid er bij alle weggebruikers beter in te drammen, stellen we bij flagrante verkeersovertredingen door autobestuurders een nieuwe stok achter de deur voor: het voertuig in beslag laten nemen. Zo'n inbeslagname is perfect legaal, vanuit de argumentatie dat dergelijke chauffeurs in combinatie met hun voertuig een gevaar vormen voor de openbare orde. Burgemeester Bart Somers heeft dit al voorgedaan in Mechelen. Sinds januari van dit jaar zijn de voorwaarden voor de inbeslagname van een voertuig in opdracht van de burgemeester trouwens aangepast. Die inbeslagname kan nu ook gebeuren door de politie. Wij zien dit als een bijkomend instrument om onmiddellijk sanctionerend te kunnen optreden tegen onverbeterlijke chauffeurs. Alleen al de bekendmaking van de mogelijkheid dat de politie de wagen waarmee gevaarlijke chauffeurs een flagrante overtreding begaan, uit het verkeer kan halen, zal afschrikkend én sensibiliserend werken: om iedereen bij de basisregels van het verkeer te houden. Sven Gatz is Vlaams minister voor Brussel en Lamia Khan is gemeenteraardslid in Koekelberg.