Het leerlingenaantal in het Brusselse Nederlandstalige onderwijs gaat al enkele jaren in stijgende lijn. In de voorbije vijf jaar steeg het aantal scholieren van 43.765 naar 49.971. Goed voor een groei van 12,4 procent. De nieuwe stijging van drie procent in het afgelopen jaar situeert zich voornamelijk in het gewoon onderwijs, terwijl de cijfers van het buitengewoon onderwijs en het deeltijds beroepssecundair onderwijs stabiel blijven. Tegenover een jaar geleden nam het kleuteronderwijs met 3,4 procent toe, het gewoon lager onderwijs met 3,1 procent en het gewoon secundair onderwijs met 3,2 procent. Voor het secundair onderwijs is dat de grootste toename ooit en een indicatie dat steeds meer Brusselse leerlingen naar het Nederlandstalig secundair onderwijs doorgroeien. "De cijfers illustreren de kwaliteit van ons onderwijs, van de kleuterklas tot het secundair onderwijs. Ze wijzen ook op de aantrekkingskracht van onze scholen bij ouders die thuis geen Nederlands spreken en kwaliteit willen voor hun kinderen, niet enkel op het vlak van onderwijs, maar ook inzake begeleiding en moderne schoolinfrastructuur. Met de VGC investeren we daarom zoveel als we kunnen, in schoolinfrastructuur en in pedagogische ondersteuning op maat van de stad", legt VGC-collegelid Gatz uit. (Belga)

Het leerlingenaantal in het Brusselse Nederlandstalige onderwijs gaat al enkele jaren in stijgende lijn. In de voorbije vijf jaar steeg het aantal scholieren van 43.765 naar 49.971. Goed voor een groei van 12,4 procent. De nieuwe stijging van drie procent in het afgelopen jaar situeert zich voornamelijk in het gewoon onderwijs, terwijl de cijfers van het buitengewoon onderwijs en het deeltijds beroepssecundair onderwijs stabiel blijven. Tegenover een jaar geleden nam het kleuteronderwijs met 3,4 procent toe, het gewoon lager onderwijs met 3,1 procent en het gewoon secundair onderwijs met 3,2 procent. Voor het secundair onderwijs is dat de grootste toename ooit en een indicatie dat steeds meer Brusselse leerlingen naar het Nederlandstalig secundair onderwijs doorgroeien. "De cijfers illustreren de kwaliteit van ons onderwijs, van de kleuterklas tot het secundair onderwijs. Ze wijzen ook op de aantrekkingskracht van onze scholen bij ouders die thuis geen Nederlands spreken en kwaliteit willen voor hun kinderen, niet enkel op het vlak van onderwijs, maar ook inzake begeleiding en moderne schoolinfrastructuur. Met de VGC investeren we daarom zoveel als we kunnen, in schoolinfrastructuur en in pedagogische ondersteuning op maat van de stad", legt VGC-collegelid Gatz uit. (Belga)