Volgens de voorlopige uitslag zijn de drie grootste partijen in Nederland samen goed voor ongeveer 70 zetels. Dat is onvoldoende om aan een meerderheid te komen in de Tweede Kamer, die in totaal 150 zetels telt. En hoewel er de komende uren nog wel enkele zetels kunnen verschuiven, lijkt het aantal van 76 zitjes buiten bereik. De volgende regering zal dus minstens vier partijen moeten tellen, als ze over een parlementaire meerderheid wil beschikken. De laatste keer dat er meer dan drie partijen in een coalitie stapten, was na de verkiezingen van 1972. Na een half jaar formeren ontstond toen de regering-Den Uyl (1973-77), die zelfs vijf partijen telde: PvdA (43 zetels), Katholieke Volkspartij (27), Antirevolutionaire Partij (14), Politieke Partij Radikalen (7) en D66 (6). Een belangrijk verschil met de situatie van nu, is dat het toen mathematisch niet nodig was om met meer dan drie partijen te regeren. (Belga)

Volgens de voorlopige uitslag zijn de drie grootste partijen in Nederland samen goed voor ongeveer 70 zetels. Dat is onvoldoende om aan een meerderheid te komen in de Tweede Kamer, die in totaal 150 zetels telt. En hoewel er de komende uren nog wel enkele zetels kunnen verschuiven, lijkt het aantal van 76 zitjes buiten bereik. De volgende regering zal dus minstens vier partijen moeten tellen, als ze over een parlementaire meerderheid wil beschikken. De laatste keer dat er meer dan drie partijen in een coalitie stapten, was na de verkiezingen van 1972. Na een half jaar formeren ontstond toen de regering-Den Uyl (1973-77), die zelfs vijf partijen telde: PvdA (43 zetels), Katholieke Volkspartij (27), Antirevolutionaire Partij (14), Politieke Partij Radikalen (7) en D66 (6). Een belangrijk verschil met de situatie van nu, is dat het toen mathematisch niet nodig was om met meer dan drie partijen te regeren. (Belga)